استفاده از ‏راهنمای کاربر

‏راهنمای کاربر دفترچه راهنمایی است که بر روی رایانه یا دستگاه همراه قابل مشاهده است و همه عملکردهای دستگاه را توضیح می دهد. می توانید از آنچه مد نظرتان هست جستجو کنید یا یک کلمه کلیدی وارد کنید تا صفحه مورد نظرتان را به سرعت پیدا کنید. این بخش صفحه آرایی ‏راهنمای کاربر و نحوه خواندن راهنما را توضیح می دهد. می توانید نحوه ظاهر شدن ‏راهنمای کاربر را مشخص کنید.

صفحه آرایی ‏راهنمای کاربر

این بخش پیکربندی صفحات ‏راهنمای کاربر و نحوه استفاده از دکمه های روی صفحه را توضیح می دهد. صفحه آرایی ‏راهنمای کاربر

مشاهده ‏راهنمای کاربر

این بخش معنای علامت های استفاده شده در ‏راهنمای کاربر، نحوه نمایش کلیدها در پانل عملیات و دکمه های روی نمایشگر رایانه و سایر مواردی که به شما کمک می کند اطلاعات موجود در ‏راهنمای کاربر را درک کنید توضیح می دهد. مشاهده ‏راهنمای کاربر

مشخص کردن نحوه ظاهر شدن ‏راهنمای کاربر

می توانید اندازه نویسه استفاده شده در ‏راهنمای کاربر را و صفحه آرایی را برای تناسب با دستگاهی که برای مشاهده ‏راهنمای کاربر استفاده می کنید تغییر بدهید. تنظیمات نمایش دفترچه راهنما
نحوه یافتن موضوعی که به دنبال آن هستید
جستجو در محتوا
می توانید صفحه ای را که جستجو می کنید با انتخاب موضوع از "محتواها" در سمت چپ صفحه پیدا کنید.
جستجو با کلمه کلیدی
با وارد کردن کلمه کلیدی، جستجو را انجام دهید، مثلاً "پاکت نامه" یا "کارتریج تونر"، صفحاتی که محتوی این کلمات کلیدی هستند نشان داده می شوند. می توانید از این نتایج صفحه مورد نظر خود را پیدا کنید. همینطور می توانید عباراتی مانند "اتصال به شبکه" را نیز وارد کنید. جستجوی کلمه کلیدی همینطور از بولی AND برای جستجوی چند کلمه کلیدی هم پشتیبانی می کند. برای سازماندهی صفحه جستجو و نحوه راه اندازی صفحه جستجو، به جستجو مراجعه کنید.
6X93-07A