ورود به حالت خواب

عملکرد حالت خواب مقدار مصرف برق دستگاه را از طریق غیرفعال کردن جریان برق به پانل عملیات کاهش می دهد. اگر برای مدتی هیچ عملیاتی در دستگاه انجام نشود، مثلاً زمان صرف ناهار، می توانید به آسانی با فشار دادن   در پانل عملیات، در نیروی برق صرفه جویی کنید.
زمانی که در حالت خواب است
زمانی که دستگاه وارد حالت خواب می شود،  به رنگ زرد سبز روشن می شود.
شرایطی که دستگاه وارد حالت خواب نمی شود
زمانی که دستگاه در حال کار است
زمانی که نشانگر داده روشن می شود یا چشمک می زند
زمانی که دستگاه عملیاتی مانند تنظیم یا پاک کردن را انجام می دهد
زمانی که کاغذ گیر می کند
زمانی که صفحه منو نشان داده شود
زمانی که پیام خطا بر روی صفحه نشان داده می شود (استثناهایی وجود دارد. گاهی دستگاه با اینکه پیام خطایی نشان داده می شود وارد حالت خواب می شود.)
زمانی که صفحه اصلی شبکه/SSID برای اتصال مستقیم نشان داده می شود
زمانی که تنظیمات وارد یا صادر می شوند
تغییر مقدار زمان خواب خودکار
زمان خواب خودکار عملکردی است که اگر دستگاه برای یک مدت زمان تعیین شده غیرفعال بماند به طور خودکار آن را در حالت خواب قرار می دهد. توصیه می کنیم برای کاهش مصرف برق از تنظیمات پیش فرض کارخانه (<Timer/Energy Settings>) استفاده کنید. اگر می خواهید مقدار زمان سپری شده قبل از اینکه دستگاه وارد حالت خواب خودکار شود را تغییر دهید، روش زیر را انجام دهید.
<Menu>‏  <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>‏  <Auto Sleep Time>‏  مقدار زمان سپری شده قبل از اینکه دستگاه به طور خودکار وارد حالت خواب شود را تنظیم کنید  <Apply>‏
تغییر تنظیم حالت خواب بر روی زمان تعیین شده
می توانید تنظیمی را پیکربندی کنید تا دستگاه در زمان تعیین شده در حالت خواب قرار گیرد. همینطور می توانید تنظیمی را پیکربندی کنید تا حالت خواب در زمان تعیین شده تمام شود.
<Menu>‏ <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>‏ <Auto Sleep Daily Timer> یا <Sleep Mode Exit Time Settings>‏ را انتخاب کنید <On> را در <Set This Function> انتخاب کنید و زمان را وارد کنید <Apply>‏
خروج از حالت خواب
می توانید   یا هر کلید دیگری از پانل عملیات را برای خروج از حالت خواب فشار دهید.
همینطور می توانید بر روی نمایشگر هم برای خروج از حالت خواب ضربه بزنید.
6X93-02X