اگر AirPrint قابل استفاده نباشد

اگر AirPrint قابل استفاده نباشد، از راه حل های زیر استفاده کنید.
مطمئن شوید که دستگاه روشن است. اگر دستگاه روشن است، ابتدا آن را خاموش کنید، سپس مدت 10 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را روشن کنید و ببینید مشکل حل شده است.
دقت کنید هیچ پیام خطایی روی دستگاه نشان داده نشود.
دقت کنید که دستگاه Apple و دستگاه به LAN مشابه وصل باشند. اگر دستگاه روشن است، قبل از اینکه دستگاه برای ارتباط آماده شود چند دقیقه طول می کشد.
دقت کنید Bonjour روی دستگاه Apple فعال باشد.
دقت کنید دستگاه برای فعال کردن اجرای کارها از رایانه پیکربندی شود حتی زمانی که هیچ شناسه بخش و کلمه عبوری وارد نشده باشد. مسدود کردن کارها زمانی که شناسه بخش ناشناس است
برای چاپ، دقت کنید کاغذ در دستگاه بارگذاری شده باشد و اینکه دستگاه به اندازه کافی کارتریج تونر داشته باشد. نمایش صفحه برای AirPrint‏
6X93-03K