اتصال به دستگاه های همراه

اتصال دستگاه به دستگاه های همراه مانند تلفن های هوشمند یا تبلت ها به شما کمک می کند به برنامه مناسبی برای انجام راحت چاپ و سایر عملیات دسترسی داشته باشید. علاوه بر این می توانید دستگاه را از دستگاه های همراه از طریق کنترل از راه دور راه اندازی کرده و وضعیت چاپ را تأیید و تنظیمات دستگاه را نیز تغییر دهید.
بسته به دستگاه همراه، ممکن است دستگاه به درستی کار نکند.
زمانی که ‎[Restrict IPP Port (Port Number: 631)]‎ یا ‎[Restrict mDNS Port (Port Number: 5353)]‎ در سیاست امنیتی (سیاست امنیتی) فعال باشد،شما نمی‌توانید از Mopria® یا AirPrint استفاده کنید.
6X93-039