استفاده از AirPrint

این بخش تنظیمات مورد نیاز برای استفاده از AirPrint و روش هایی که باید برای استفاده از دستگاه های Apple انجام شوند را توضیح می دهد.
تنظیمات AirPrint
عملکردهای AirPrint
عیب یابی

پیکربندی تنظیمات AirPrint

می توانید اطلاعات، از جمله نام دستگاه و مکان نصب، را برای تشخیص دستگاه ثبت کنید. همینطور می توانید عملکرد AirPrint دستگاه را هم غیرفعال کنید. ااز Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) برای تغییر این تنظیمات استفاده کنید.
برای اطلاعات بیشتر درباره عملیات های اصلی که باید زمان تنظیم دستگاه از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) انجام شود، به تنظیم گزینه های منو از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) مراجعه کنید.
1
Remote UI (واسط کاربر از راه دور) را راه اندازی کرده و وارد حالت مدیر سیستم شوید. راه اندازی Remote UI (واسط کاربر از راه دور)
2
از صفحه پورتال روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
اگر از دستگاه همراه مانند iPad، iPhone یا iPod touch استفاده می کنید، در این بخش "کلیک" به عنوان "ضربه" را مطالعه کنید.
3
[Network Settings]‏ [AirPrint Settings] را انتخاب کنید.
4
روی [Edit] کلیک کنید.
5
تنظیمات مورد نیاز را مشخص کنید.
[Use AirPrint]
کادر انتخاب را برای فعال کردن AirPrint علامت بزنید. برای غیرفعال کردن AirPrint، علامت کادر انتخاب مربوطه را بردارید.
[Printer Name]
نام دستگاه را وارد کنید. اگر نام mDNS از قبل در [mDNS Settings] (پیکربندی DNS‏) ثبت شده است، نام ثبت شده نشان داده می شود.
[Location]
مکان دستگاه را وارد کنید. اگر مکان از قبل در [Device Information Settings] ([Device Management] در [Management Settings] (Settings/Registration)) ثبت شده است، نام ثبت شده نشان داده می شود.
[Latitude]
عرض جغرافیایی مکانی که دستگاه نصب است را وارد کنید.
[Longitude]
طول جغرافیایی مکانی که دستگاه نصب است را وارد کنید.
6
روی [OK] کلیک کنید.
اگر [Use AirPrint] را انتخاب کنید، تنظیمات زیر در <Network> بر روی <On> تنظیم می شوند.
Use HTTP
IPP Print Settings
IPv4 Use mDNS
IPv6 Use mDNS
اگر [Printer Name] را که یکبار تعیین کرده اید تغییر دهید، ممکن است دیگر نتوانید از Mac که برای استفاده جهت چاپ فعال شده است استفاده نمایید. این حالت به این دلیل روی می دهد که <mDNS Name> (پیکربندی DNS‏) از IPv4 نیز به طور خودکار تغییر می کند. در این حالت، دوباره دستگاه را به Mac اضافه کنید.
وارد کردن نام چاپگر موجب می شود تشخیص چند چاپگر که از AirPrint پشتیبانی می کنند آسان تر شود.

تغییر تنظیمات عملکردهای موجود با AirPrint

اگر در نظر دارید عملکردهایی را که نمی خواهید با AirPrint استفاده کنید غیرفعال کنید یا ارتباطات را رمزگذاری نمایید، تنظیم لازم را با استفاده از پانل عملیات پیکربندی کنید.

نمایش صفحه برای AirPrint

می توانید صفحه را برای AirPrint نمایش دهید، در این صفحه می توانید هم به تنظیمات AirPrint دسترسی داشته باشید هم اطلاعات مربوط به مواد مصرفی مانند کاغذ و کارتریج تونر را مشاهده نمایید. علاوه بر این، می توانید تنظیمات عملکرد امنیتی را پیکربندی کنید.
1
[System Preferences]‏  [Printers & Scanners] را انتخاب کنید، سپس دستگاه را به Mac که استفاده می‌کنید اضافه نمایید.
اگر دستگاه از قبل اضافه شده است، این عملیات لازم نیست.
2
این دستگاه را از لیست چاپگرها در [Printers & Scanners] انتخاب کنید (چاپگرها و اسکنرها).
3
روی [Options & Supplies] کلیک کنید.
4
روی [Show Printer Webpage] کلیک کنید.
5
به Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید.
برای تغییر تنظیمات AirPrint، لازم است به عنوان مدیر سیستم وارد شوید.

صفحه اختصاصی AirPrint

زمانی که با امتیاز مدیر سیستم وارد می شوید، صفحه اختصاصی AirPrint به صورت زیر نشان داده می شود.

[AirPrint Settings]

به شما کمک می کند مقادیر وارد شده در تنظیمات AirPrint مانند نام و مکان دستگاه را بررسی کنید. می توانید برای تغییر تنظیمات بر روی [Edit] کلیک کنید.

[Other Settings]

[Print Security Settings]
تنظیمات امنیتی چاپ را با استفاده از TLS یا تأیید اعتبار پیکربندی کنید.
[TLS Settings]
به شما کمک می کند کلید و گواهی استفاده شده برای TLS را تغییر دهید. پیکربندی کلید و گواهی برای TLS‏
[Key and Certificate Settings]
به شما کمک می کند یک کلید و گواهی ایجاد و نصب کنید یا درخواست کنید گواهی صادر شود. پیکربندی کلید و گواهی برای TLS‏

[Consumables Information]

به شما کمک می کند اطلاعات هر منبع کاغذ و مواد مصرفی دستگاه و نسخه دستگاه را بررسی کنید.

علائم تجاری

Apple،‏ ‏Bonjour، ‏iPad، ‏iPhone، ‏iPod touch،‏ Mac،‏ macOS،‏OS X و Safari علائم تجاری Apple Inc.‎ هستند که در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها به ثبت رسیده اند. AirPrint، آرم AirPrint علائم تجاری، Apple Inc هستند.
6X93-03H