روش های مختلف چاپ

این بخش نحوه چاپ سند با افزودن یک PIN و نحوه چاپ فایل ذخیره شده در دستگاه حافظه USB را بدون استفاده از درایور چاپگر و نحوه دریافت و چاپ فاکس های اینترنتی را توضیح می دهد.
6X93-034