Системні компоненти

Продуктивність апарата можна ще більше підвищити, установивши системні компоненти.

Barcode Printing Kit

Цей додатковий компонент дає змогу створювати штрих-коди в різноманітних форматах. Зверніть увагу: якщо потрібно друкувати штрих-коди, необхідно активувати PCL. Докладніше про використання Barcode Printing Kit див. в електронному посібнику Barcode Printing Guide (Посібник із друку штрих-кодів) (у форматі PDF).

Реєстрація ліцензії

Щоб активувати певні системні компоненти, необхідно отримати ліцензійний ключ і зареєструвати ключ до апарата.

Отримання ліцензійного ключа

Можна отримати ліцензійний ключ за допомогою веб-браузера. Увійдіть у систему керування ліцензіями (http://www.canon.com/lms/license/) і дотримуйтесь описаної процедури. У рамках цієї процедури потрібно ввести зазначені нижче цифри.
Код доступу до ліцензії
Перевірте код доступу до ліцензії, вказаний у сертифікаті коду доступу до ліцензії, що входить до комплекту поставки компонента.
Серійний номер апарата
Перегляньте серійний номер із панелі керування.
<Status Monitor> <Device Information>  <Serial Number>

Реєстрація ліцензійного ключа

1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елемент <Management Settings>.
Якщо з’явиться екран входу, введіть правильний ідентифікатор і PIN-код. Вхід у систему апарата
3
Виберіть елемент <License/Other>  <Register License>.
4
Прочитайте повідомлення, що відображається на екрані, і виберіть <OK>.
5
Введіть ліцензійний ключ за допомогою цифрових клавіш і виберіть <Apply>.
Розпочнеться реєстрація. Почекайте, доки не відобразиться повідомлення <Installation is complete. Changes will be effective after the main power is turned OFF and ON.>.
Якщо відображається повідомлення <The feature required for installation is not present.>, увімкніть функції, необхідні для повторної активації компонента та реєстрації ліцензійного ключа.
6
Виберіть елемент <Close>.
7
Перезапустіть апарат.
6U2A-078