Налаштування екрана Home

Щоб кнопки було легше використовувати, можна змінити порядок розташування кнопок на свій смак. Щоб було зручніше переглядати екран Home, замість кнопки можна вставити пробіл.
1
Виберіть елемент <Home Screen Settings> на екрані Home. Екран Home
Якщо з’явиться екран входу, введіть правильний ідентифікатор і PIN-код. Вхід у систему апарата
2
Виберіть елемент <Set Display Order>.
3
Виберіть кнопку, яку потрібно перемістити.
Вибрану кнопку буде виділено. Торкніться вибраної кнопки знову, щоб зняти з неї виділення.
4
Виберіть елемент <Move Left> або <Move Right>.
Кнопка переміщається стільки разів, скільки ви її торкнулися.
Торкніться команди <Move Left> або <Move Right> і утримуйте її для безперервного переміщення вибраної кнопки.
Вставлення пробілу
Якщо вибрано <Insert Blank>, пусте місце вставляється зліва від вибраної кнопки.
Якщо вибрано кнопку в кінці, пробіл вставляється, навіть якщо вибрано <Move Right>.
Видалення пробілу
Виберіть пробіл, який потрібно видалити, і натисніть <Del. Blank>.
5
Виберіть елемент <Apply>.
6U2A-02S