Оновлення мікропрограми

Виберіть спосіб оновлення для мікропрограми залежно від умов інсталяції на апараті. Є два способи оновлення: перший – це знайти найновішу версію мікропрограми в Інтернеті з апарата та виконати оновлення, якщо версія, яку наразі інстальовано на апараті, не є найновішою; другий – це знайти найновішу версію мікропрограми в Інтернеті з комп’ютера й виконати оновлення з комп’ютера, якщо версія, яку наразі інстальовано на апараті, не є найновішою. У середовищі, в якому підключення до Інтернету не можна встановити за допомогою безпроводової локальної мережі, установіть підключення за допомогою проводової локальної мережі або USB та виконайте оновлення з комп’ютера.
Умови встановлення апарата
Як установити оновлення
Підключення до бездротової локальної мережі
Підключення до дротової локальної мережі
Підключення через USB
Якщо використовується середовище IPv6, виконати оновлення мікропрограми не можна. Повторно встановіть з’єднання за допомогою USB та виконайте оновлення з комп’ютера.
Перевірка версії мікропрограми
Перевірити версію мікропрограми можна на панелі керування апарата. Після завершення операції оновлення мікропрограми переконайтесь, що оновлення виконано правильно. Перевірка версії мікропрограми

Оновлення через Інтернет

Щоб оновити мікропрограму до найновішої версії, можна увійти на сервер Canon з апарата.
1
Виберіть елемент <Update Firmware> на екрані Home. Екран Home
Відбувається перевірка наявності останньої версії мікропрограми.
Якщо відображається повідомлення <This is the latest firmware version.>, мікропрограму можна не оновлювати.
2
За появи екрана з ліцензійними умовами натисніть кнопку <Accept>.
3
Виберіть елемент <OK>.
Коли оновлення завершиться, апарат автоматично перезавантажиться.
Не вимикайте апарат під час перезавантаження.

Оновлення з комп’ютера

Після завантаження найновішої версії мікропрограми з веб-сайту Canon оновіть мікропрограму з комп’ютера за допомогою службової програми User Support Tool. Відомості про виконання оновлення мікропрограми з комп’ютера див. у посібнику «User Support Tool Operation Guide (Посібник з експлуатації засобу підтримки користувача)», що постачається в комплекті з мікропрограмою.
Як перевести апарат у стан очікування оновлення мікропрограми
<Menu>  <Management Settings>  <License/Other>  <Update Firmware>  <Via PC>  <Yes>

Перевірка версії мікропрограми

1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елемент <Management Settings>.
Якщо з’явиться екран входу, введіть правильний ідентифікатор і PIN-код. Вхід у систему апарата
3
Виберіть елемент <License/Other>  <Update Firmware>.
4
Виберіть елемент <Version Information>.
Відображається версія поточної мікропрограми.
6U2A-050