Ініціалізація параметрів

 
Можна відновити лише наведені нижче параметри.

Ініціалізація меню

Параметри апарата можна відновити (Список меню параметрів). Залежно від вибраних параметрів, можливо, буде потрібно перезапустити апарат після ініціалізації.
<Menu>  <Management Settings>  <Data Management>  <Initialize Menu>  Виберіть елемент, який потрібно ініціалізувати  <Yes>   (За потреби перезапустіть апарат)
Можна відновити тільки параметри <Network> в розділі <Preferences>.
<Menu>  <Preferences>  <Network>  <Initialize Network Settings>  <Yes>  <OK>  Перезапустіть апарат

Ініціалізація ключа та сертифіката

Параметри ключа й сертифіката та цифрового сертифіката можна відновити. Зверніть увагу, що всі ключі й сертифікати та сертифікати центру сертифікації, зареєстровані на апараті (за винятком попередньо встановлених ключів і сертифікатів центру сертифікації), будуть видалені після ініціалізації.
Після ініціалізації функції, для яких потрібен ключ і сертифікат, наприклад шифрований зв’язок через протокол TLS та зв’язок IKE за протоколом IPSec, будуть недоступними. Щоб використовувати ці функції, налаштуйте параметри для ключа й сертифіката та повторно активуйте функції.
<Menu>  <Management Settings>  <Data Management>  <Initialize Key and Certificate>  <Yes>  

Ініціалізація всіх даних/параметрів

Ініціалізація дає змогу відновити всі дані та налаштування апарата, включно з журналами, до заводських значень за промовчанням. Це запобігає витоку конфіденційних даних під час заміни або утилізації апарата. Після завершення процесу ініціалізації апарат перезапуститься автоматично.
Перед ініціалізацією переконайтесь, що немає документів, обробка яких триває або які очікують на обробку. Ці документи будуть видалені під час виконання ініціалізації.
Для використання апарата після його ініціалізації необхідно заново налаштувати всі параметри.
<Menu>  <Management Settings>  <Initialize All Data/Settings>  <Yes>  <Yes>
6U2A-051