Реєстрація ключа та сертифіката для встановлення зв’язку з мережею

Для використання з апаратом можна отримати ключ і сертифікат, а також сертифікат центру сертифікації. Установіть і зареєструйте отриманий ключ, файл сертифіката та файл сертифіката центру сертифікації на цьому апараті за допомогою Remote UI (Iнтерфейсу віддаленого користувача). Заздалегідь перевірте ключ, сертифікат і сертифікат центру сертифікації на відповідність умовам, які необхідні для цього апарата (Функція керування).
Для отримання додаткової інформації про основні операції, які необхідно виконати під час налаштування апарата за допомогою Remote UI (Iнтерфейсу віддаленого користувача), див. розділ Налаштування параметрів меню за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) і виконайте вхід у режимі системного адміністратора. Початок роботи з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Виберіть елемент [Device Management]  [Key and Certificate Settings] або [CA Certificate Settings].
Клацніть елемент [Key and Certificate Settings], щоб інсталювати ключ і сертифікат, або [CA Certificate Settings], щоб інсталювати сертифікат центру сертифікації.
4
Виберіть елемент [Register Key and Certificate] або [Register CA Certificate].
Видалення зареєстрованого ключа та сертифіката ЦС
Праворуч від ключа й сертифіката або сертифіката ЦС, який потрібно видалити, натисніть кнопку [Delete]  натисніть [OK]. Не можна видалити попередньо інстальовані сертифікати центру сертифікації.
Ключ і сертифікат не можна видалити, якщо вони в цей час використовуються з будь-якою метою, наприклад коли в розділі [TLS] відображається [IEEE 802.1X] або [Key Usage]. У цьому випадку вимкніть функцію або замініть ключ і сертифікат на інші перед їх видаленням.
Вимкнення або ввімкнення попередньо встановлених сертифікатів центру сертифікації
Натисніть кнопку [Disable] праворуч від попередньо інстальованого сертифіката CA, який потрібно вимкнути. Щоб знову ввімкнути сертифікат, натисніть кнопку [Enable] праворуч від сертифіката.
5
Натисніть [Install].
Видалення файлу ключа й сертифіката або файлу сертифіката центру сертифікації
Натисніть [Delete] праворуч від файлу, який потрібно видалити  натисніть [OK].
6
Натисніть кнопку [Browse], укажіть файл для інсталяції та натисніть [Start Installation].
Файл ключа та сертифіката або файл сертифіката центру сертифікації буде інстальовано на апарат із комп’ютера.
7
Зареєструйте ключ і сертифікат центру сертифікації.
 Реєстрація ключа та сертифіката
1
Натисніть кнопку [Register] праворуч від файлу ключа та сертифіката, який слід зареєструвати.
2
Введіть ім’я ключа та пароль.
[Key Name]
Введіть ім’я ключа за допомогою буквено-цифрових символів, щоб зареєструвати цей ключ.
[Password]
Введіть пароль до приватного ключа, який було встановлено для реєстрації файлу, за допомогою буквено-цифрових символів.
3
Натисніть [OK].
Реєстрація сертифіката, виданого центром сертифікації
Натисніть кнопку [Register] праворуч від сертифіката центру сертифікації, який слід зареєструвати.
6U2A-04A