Обмеження функцій USB

USB – це зручний спосіб підключення периферійних пристроїв і зберігання перенесених даних, але в разі неналежного керування USB також може бути джерелом витоку інформації. Особливу увагу слід приділяти під час роботи з пристроями пам’яті USB. У цьому розділі пояснюється, як обмежити підключення до апарата через USB-порт і заблокувати використання пристроїв пам’яті USB.
 

Обмеження USB-з’єднання з комп’ютером

Можна вимкнути з’єднання з комп’ютером через порт USB, розташований у задній частині апарата. Якщо цей порт вимкнути, апарат не зможе через USB встановити зв’язок із комп’ютером. Цей параметр не впливає на функціонування переднього порту USB, який призначено для підключення пристроїв пам’яті USB.
<Menu>  <Preferences>  <External Interface>  <USB Settings>  Виберіть значення <Off> для параметра <Use as USB Device>  <Apply>  <OK>  Перезапустіть апарат

Обмеження функції друку даних із пристрою пам’яті USB

Друк даних із пристрою пам’яті USB можна заблокувати. У такому разі дані, збережені на пристрої пам’яті, не вдасться надрукувати.
<Menu>  <Function Settings> <Access Files> <Memory Media Settings>  Виберіть значення <Off> для параметра <Use Print Function>  <Apply>  <OK>  Перезапустіть апарат
6U2A-04J