Підготовка перед початком використання

Для налаштування апарата виконайте кроки 1–3. Для отримання докладнішої інформації про кожний крок натисніть посилання, щоб перейти до відповідного розділу. Крім цього, для безпечного використання апарата ознайомтеся також із розділом Запобігання неавторизованому доступу.
Крок 1
Крок 2
Налаштуйте параметри мережі, які не описано в Посібнику з настроювання. Якщо Посібник із настроювання використовувати не потрібно, налаштуйте параметри мережі тут.
Крок 3
Настроювання з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Після налаштування параметрів навколишнього середовища апарат можна ефективно налаштувати з комп’ютера за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Початок роботи з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Імпорт даних з іншого апарата для заощадження часу
Якщо інший апарат має таку саму модель, дані параметрів, зареєстровані на іншому принтері/багатофункціональному пристрої Canon, можна зберегти на комп’ютері (експорт) і завантажити на цей апарат (імпорт). Імпорт і експорт даних налаштувань
6U2A-002