Настроювання мережного середовища

Під час підключення до дротової або бездротової локальної мережі слід установити унікальну IP-адресу для вибраної мережі. Виберіть дротове або бездротове підключення залежно від середовища підключення та мережних пристроїв. Конкретні параметри IP-адреси дізнайтесь у свого постачальника інтернет-послуг або адміністратора мережі.
Якщо апарат підключено до незахищеної мережі, сторонні особи можуть отримати доступ до вашої особистої інформації.
Апарат не може одночасно використовувати дротове та бездротове підключення до локальної мережі.
Кабель локальної мережі та маршрутизатор не постачаються разом з апаратом. За потреби подбайте про їх наявність.
Для отримання докладніших відомостей про мережеві пристрої див. відповідні посібники з експлуатації або зверніться до виробника.

Перед початком роботи

Виконайте ці кроки, щоб підключити апарат до мережі.
 
 
Перевірте параметри комп’ютера.
Переконайтеся, що комп’ютер належним чином підключено до мережі. Для отримання докладнішої інформації див. посібники з експлуатації використовуваних пристроїв або зверніться до їхніх виробників.
Переконайтеся, що на комп’ютері налаштовано всі параметри мережі. Якщо мережу не настроєно належним чином, ви не зможете користуватися апаратом у мережі, навіть якщо виконаєте решту наведеної нижче процедури.
Залежно від мережі, можливо, доведеться змінити параметри методу зв’язку або змінити тип Ethernet (див. розділ Настроювання параметрів Ethernet). Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника інтернет-послуг або адміністратора мережі.
Щоб дізнатися, як підключатися до мережі IEEE 802.1X, див. розділ Налаштування параметрів автентифікації IEEE 802.1X.
 
 
Виберіть дротову або бездротову локальну мережу.
 
 
Підключіться до дротової або бездротової локальної мережі.
Перейдіть до розділу, який відповідає параметру, вибраному під час виконання кроку 2.
Підключення до дротової локальної мережі
Підключення до бездротової локальної мережі
 
 
За потреби встановіть ІР-адресу.
На час придбання апарат налаштовано на автоматичне отримання IP-адреси. Змініть цей параметр, якщо потрібно використовувати конкретну IP-адресу. Настроювання IP-адрес
6U2A-006