Установлення дати й часу

Установіть дату й час на апараті. Дата й час використовуються як довідкова інформація для функцій, які вказують час, тому їх необхідно налаштувати точно.

Установлення часового поясу

Якщо параметр часового поясу змінено, значення в пункті <Current Date/Time Settings> також відповідно змінюються.
1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елементи <Preferences> <Timer/Energy Settings> <Date/Time Settings> <Time Zone>.
3
Виберіть часовий пояс.
Що таке UTC?
Всесвітній координований час (UTC) – це основний часовий стандарт, за яким перевіряють точність годинників і регулюють відлік часу в усьому світі. Залежно від країни або регіону, у якому використовується апарат, існує різниця в часі. Правильне налаштування часового поясу (за стандартом UTC) необхідне для підключення до Інтернету.

Установлення поточної дати та часу

1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елементи <Preferences> <Timer/Energy Settings>  <Current Date/Time Settings>.
3
Введіть дату й час.
Торкніться поля для введення та введіть дату й час.
4
Виберіть елемент <Apply>.
Перш ніж налаштувати поточну дату й час, установіть значення <Time Zone>. Якщо пізніше параметр <Time Zone> буде змінено, відповідно зміняться також поточні дата й час.
Формат відображення дати й часу можна змінити відповідно.
<Date Format>
<Time Format>

Установлення режиму літнього часу

За ввімкнутого переходу на літній час укажіть дати початку і завершення дії літнього часу.
1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елементи <Preferences> <Timer/Energy Settings> <Date/Time Settings> <Daylight Saving Time Settings>.
3
Виберіть значення <Off> або <On> для параметра <Daylight Saving Time>.
Якщо вибрано значення <On>, необхідно вказати параметри <Start Date> і <End Date> і встановити місяць і день для кожного елемента. Установлюючи день, укажіть «який день якого тижня».
4
Виберіть елемент <Apply>.
6U2A-005