Вибір дротової або бездротової локальної мережі

Вибравши спосіб підключення апарата до комп’ютера (через дротову або бездротову локальну мережу), виберіть відповідну локальну мережу на панелі керування. Зверніть увагу, що у випадку змінення параметра <Wired LAN> на <Wireless LAN> або навпаки доведеться видалити драйвери з комп’ютера та інсталювати їх повторно. Для отримання докладнішої інформації див. посібники з використання відповідних драйверів на сайті з електронним посібниками.
1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елемент <Preferences>  <Network>.
Якщо з’явиться екран входу, введіть правильний ідентифікатор і PIN-код. Вхід у систему апарата
3
Виберіть елемент <Select Wired/Wireless LAN>.
4
Виберіть елемент <Wired LAN> або <Wireless LAN>.
6U2A-007