Настроювання параметрів Ethernet

 
Ethernet – це стандарт передавання даних у локальній мережі. Можна зазначити режим зв’язку та тип Ethernet. Загалом апарат можна використовувати, не змінюючи значення параметрів за промовчанням (<Ethernet Driver Settings>), але можна змінити їх відповідно до мережевого середовища.
1
Виберіть елемент <Menu> на екрані Home. Екран Home
2
Виберіть елемент <Preferences>  <Network>.
Якщо з’явиться екран входу, введіть правильний ідентифікатор і PIN-код. Вхід у систему апарата
3
Виберіть елемент <Ethernet Driver Settings>.
4
Виберіть, настроювати параметри Ethernet автоматично чи вручну.
Якщо ввімкнено автоматичне визначення, апарат визначає й автоматично встановлює режим зв’язку та тип Ethernet, які можна використовувати.
Автоматичне налаштування параметрів Ethernet
Установіть значення <On> для параметра <Auto Detect>.
Настроювання параметрів Ethernet вручну
1
Установіть значення <Off> для параметра <Auto Detect>.
2
<Communication Mode>  Виберіть режим зв’язку.
<Half Duplex>
Почергово передає й отримує дані зв’язку. Виберіть, коли апарат підключатиметься до мережевого пристрою, використовуючи напівдуплексний режим.
<Full Duplex>
Одночасно передає й отримує дані зв’язку. Використовуйте цей параметр у більшості середовищ.
3
<Ethernet Type>  Виберіть тип Ethernet.
4
Виберіть елемент <Apply>.
5
Виберіть елемент <OK>.
6
Перезапустіть апарат. Перезапуск апарата
6U2A-010