Makina kudeatzea

Makina honen erabilerarekin erlazionatutako arriskuak gutxitzeko (adibidez, informazio-pertsonala filtratzea edo hirugarrenek baimenik gabe makina erabiltzea) beharrezkoa da segurtasun-neurri iraunkor eta eraginkorrak izatea. Administratzaile batek ezarpen garrantzitsuak kudeatu beharko lituzke, hala nola sarbide-pribilegioak eta segurtasun ezarpenak, makina modu seguruan erabiltzen dela ziurtatzeko.

Oinarrizko kudeaketa sistema konfiguratzea

Zabarkeria edota erabilera desegokiaren arriskuetarako prest egotea

Kudeaketa eraginkorra ziurtatzea

Sistemaren konfigurazioa eta ezarpenak kudeatzea

6X92-03U