Ulaganje već ispisanog papira

Pri korištenju papira na kojem je već otisnut logotip pazite na usmjerenje papira prilikom umetanja u izvor papira. Pravilno umetnite papir kako bi se ispis obavio na strani papira s logotipom.
Orijentacija izvornika kod kopiranja
U ovom se odjeljku opisuje umetanje već ispisanog papira s ispravnom orijentacijom. Opis općenitog postupka umetanja papira u ladicu za papir ili višenamjensku ladicu potražite u odjeljku Osnovni načini umetanja papira.
Ovaj odjeljak opisuje kako uložiti već ispisani papir kod jednostranog kopiranja/ispisa. Kod obostranog kopiranja/ispisa koristeći već ispisani papir, uložite papir na tako da učinite suprotno od svih uputa iz ovog odjeljka koje se odnose na usmjerenje papira.
Da biste osigurali da su stranice ispisane na pravoj strani već ispisanog papira, bez obzira na jednostrani ili obostrani ispis, možete koristiti sljedeće metode postavljanja.
Specificiranjem vrste papira kod svakog ispisa: uložite vrstu papira registriranu u „Već ispisani papir“ postavljenu na <Uključeno> u <Postavke upravljanja tipovima papira>, specificirajte vrstu papira i zatim ispišite.
Specificiranjem izvora papira kod svakog ispisa: uložite papir u izvor papira za koji je <Promjena načina ulaganja papira> postavljen na <Priorit. ispisne str.>, spcificirajte izvor papira i zatim ispišite.
Pravilan način ulaganja već ispisanog papira kada je „Već ispisani papir“ postavljen na <Uključeno> u <Postavke upravljanja tipovima papira> ili kada je <Promjena načina ulaganja papira> postavljen na <Priorit. ispisne str.>
Ladica za papir: strana s logotipom okrenuta prema dolje
Izvor papira osim ladice za papir: strana s logotipom prema gore
Unaprijed postavite mogućnost <Prioritet brzine za kopiranje iz ulagača> na <Isključeno>.

Okomiti ispis na papiru s logotipom

Način umetanja razlikuje se ovisno o veličini papira s logotipom i korištenom izvoru papira.
Pri umetanju papira s logotipom veličine A4 i A5
Umetnite papir tako da logotip bude okrenut licem prema gore u ladici za papir i licem prema dolje u višenamjenskom odlagaču, kao što je prikazano na ilustracijama u nastavku.
Orijentacija izvornika kod kopiranja
Ladica za papir
  
Višenamjenski odlagač
Orijentacija papira kod kopiranja iz ulagača
Ladica za papir
  
Višenamjenski odlagač
Orijentacija papira kod kopiranja s kopirnog stakla
Ladica za papir
  
Višenamjenski odlagač
Pri umetanju papira s logotipom veličine A3
Umetnite papir tako da logotip bude okrenut licem prema gore u ladici za papir i licem prema dolje u višenamjenskom odlagaču, kao što je prikazano na ilustracijama u nastavku.
Ladica za papir
  
Višenamjenski odlagač

Vodoravan ispis na papiru s logotipom

Način umetanja razlikuje se ovisno o veličini papira s logotipom i korištenom izvoru papira.
Pri umetanju papira s logotipom veličine A4 i A5
Umetnite papir tako da logotip bude okrenut licem prema gore u ladici za papir i licem prema dolje u višenamjenskom odlagaču, kao što je prikazano na ilustracijama u nastavku.
Ladica za papir
  
Višenamjenski odlagač
Pri umetanju papira s logotipom veličine A3
Umetnite papir tako da logotip bude okrenut licem prema gore u ladici za papir i licem prema dolje u višenamjenskom odlagaču, kao što je prikazano na ilustracijama u nastavku.
Orijentacija izvornika kod kopiranja
Ladica za papir
  
Višenamjenski odlagač
Orijentacija izvornika kod kopiranja
Ladica za papir
  
Višenamjenski odlagač
6W22-01Y