Registriranje često korištene veličine i vrste papira za višenamjensku ladicu

Ako upotrebljavate određenu veličinu i vrstu papira prilikom umetanja u višenamjensku ladicu, možete unaprijed registrirati taj papir kao „Omiljeni papir“ za višenamjensku ladicu. „Omiljeni papir“ može se jednostavno odabrati na zaslonu koji se prikazuje prilikom umetanja papira u višenamjensku ladicu pa tako vam je tako svaki put kad koristite taj papir omogućen brži i jednostavniji pristup postavkama veličine i vrste papira.
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Postavke papira>  <Registriraj omiljeni papir (višenamjenski odlagač)>.
3
Odaberite gumb koji želite registrirati i pritisnite <Registriraj/Uredi>.
Pritisnite <Preimenuj> da biste promijenili registrirani naziv.
4
Odaberite veličinu papira.
Registriranje papira standardne veličine
Registriranje papira prilagođene veličine
Registriranje omotnica
5
Odaberite vrstu papira i pritisnite <OK>.
6
Pritisnite <Zatvori>.
SAVJETI
Ako je stavka <Uvijek zadati> pod <Standardne postavke višenamjskog odlagača> postavljena na <Omiljeni papir>, prikazat će se zaslon na kojem možete odabrati svoj „Omiljeni papir” kada papir umetnete u višenamjensku ladicu. <Standardne postavke višenamjskog odlagača>
6W22-02C