Postavljanje zvukova

Možete podesiti glasnoću zvukova koje uređaj proizvodi prilikom slanja/primanja faksova. Uz postavljanje zvukova za faks, možete odrediti i hoće li uređaj proizvoditi zvukove potvrde i upozorenja.
Ova se postavka primjenjuje samo za liniju 1 (standardnu liniju). Ovu postavku upotrebljavajte s linijom 1 (standardnom linijom).

Podešavanje glasnoće za slanje/primanje faksova

Možete prilagoditi glasnoću komunikacijskih zvukova tijekom prijenosa faksa te zvuka koji se reproducira kao rezultat slanja/primanja faksa.
1
Pritisnite Tipka za podešavanje glasnoće. Upravljačka ploča
2
Podesite glasnoću ili odredite postavku te pritisnite <OK>.
<Glasn. ton. upoz.>
Podesite glasnoću zvuka koji uređaj proizvede kada se otkaže prijenos faksa ili kada se dovrši ispisivanje primljenog faksa. Ako ne želite da uređaj proizvede zvuk, pritišćite  dok indikator ne dođe u krajnje lijevi položaj.
<Glavna glasnoća>
Podesite glasnoću zvuka koji uređaj proizvede prilikom slanja faksa. Ako ne želite da uređaj proizvede zvuk, pritišćite  dok indikator ne dođe u krajnje lijevi položaj.

Određivanje zvuka potvrde i zvuka upozorenja

Možete i zasebno prilagoditi ton koji se oglašava kada se pritisnu tipke upravljačke ploče i gumbi dodirnog zaslona te ton pogreške koji se oglašava kada se na uređaju pojavi problem. Možete i postaviti oglašavanje tona koji upućuje na rezultat slanja/primanja zaključavanja memorije faksa.
1
Pritisnite Tipka za podešavanje glasnoće. Upravljačka ploča
2
Pritisnite <Postavke glasnoće za ostalo>.
Ako mogućnost za omogućavanje upotrebe funkcije faksa nije instalirana (Mogućnosti sustava), prikazat će se izbornik <Volume Settings>.
3
Podesite svaki zvuk potvrde/upozorenja i pritisnite <Zatvori>.
Postavke
Opis
<Ton upisa>
Zvuk koji uređaj proizvede svaki puta kada se pritisne tipka na upravljačkoj ploči ili gumb na zaslonu dodirne ploče
<Ton pogrešnog upisa>
Zvuk koji uređaj proizvede kada se izvede nevažeća radnja putem tipke/gumba ili kada unesete broj van raspona koji je valjan za postavku
<Ton obnavljanja zaliha>
Zvuk koji uređaj proizvede kada je količina tonera niska
<Ton zaboravljenog orig.>
Zvuk koji uređaj proizvede ako je izvorni dokument ostavljen na kopirnom staklu nakon što je radnja dovršena
<Ton pogreške>
Zvuk koji uređaj proizvede u slučaju kvara, kao što su zaglavljivanje papira ili pogreška u radu
<Ton dovršenog zadatka>
Zvuk koji uređaj proizvede kada je dovršena radnja poput kopiranja ili skeniranja
<Ton moda mirovanja>
Zvuk koji uređaj proizvede kada uđe u stanje mirovanja ili kada se isključi ako ste mogućnost <Postavke brzog pokretanja za glav. napajanje> postavili na <Uključeno>. (Uređaj se u određenim situacijama ne pokreće brzo te neće proizvesti zvuk.)
<Ton prijave>
Zvuk koji uređaj proizvede kada je prijava uspješna
<Ton dovrš. za mem. RX/TX>
Zvuk koji uređaj proizvede kada se slanje/primanje funckije zaključavanja memorije faksa dovrši bez greške Spremanje primljenih dokumenata u uređaj (primanje u memoriju)
<Ton pogreš. za mem. RX/TX>
Zvuk koji uređaj proizvede kada se slanje/primanje funckije zaključavanja memorije faksa dovrši s greškom Spremanje primljenih dokumenata u uređaj (primanje u memoriju)
4
Pritisnite <OK>.
6W22-032