Osnovne funkcije zaslona dodirne ploče

Iako se funkcije i postavke razlikuju, metode rada gumba prikazanih na zaslonu te postupak odabira stavki isti su. U ovom su odjeljku opisane metode rada za gumbe koji se često prikazuju na zaslonu te način odabira stavki.
Odabir gumba
Kada pritisnete gumb, boja se gumb može promijeniti ili se može dodati kvačica kako bi se označilo da je gumb odabran.
Pritisnite gumb za postavke funkcije kako bi se prikazao status postavke u gornjem dijelu gumba, a boja donjeg dijela gumba će se promijeniti.
Pritisnite gumb kod kojeg se nalazi u donjem desnom kutu kako bi se prikazao zaslon s postavkama. Kada odredite postavku, status postavke bit će prikazan u gornjem dijelu gumba, a boja donjeg dijela će se promijeniti.
Ako je gumb prikazan u svjetlijoj boji, taj gumb ne možete odabrati. Takvi se zasloni prikazuju ovisno o statusu prijave ili zbog toga što se povezana funkcija ne može upotrijebiti jer je zadana druga funkcija.
Odabir stavke iz padajućeg popisa
Pritisnite gumb kod kojeg se  nalazi s desne strane kako bi se prikazao padajući popis. Pritisnite stavku na popisu kako biste stavku odabrali.
Podešavanje vrijednosti kako biste ju povećali ili smanjili
Pritisnite gumba <-> ili <+> kako biste smanjili ili povećali vrijednosti, primjerice prilikom podešavanja gustoće. Svaki put kada pritisnete gumb, klizač () će se pomaknuti kako bi se povećala ili smanjila numerička vrijednost. Vrijednost možete brzo promijeniti tako da gumb držite pritisnutim.
Primjenjivanje/otkazivanje postavki
Pritisnite <OK> kako biste primijenili postavku. Pritisnite <Poništi postavke> kako biste odbacili izmjene i vratili prethodne postavke.
Uz njih, prikazuju se i gumbi poput sljedećih: <Otkaži>, kojim se otkazuje postavka i vraća na prethodni zaslon; <Dalje>, kojim se primjenjuje postavka i prelazi na idući zaslon; <Nazad>, kojim se vraća na prethodi zaslon s postavkama; i <Zatvori>, kojim se zatvara trenutačno otvoreni zaslon.
Promjena stranica
Kada je neki popis prikazan na dvije ili više stranica, pritisnite / ili / kako biste se prebacili na sljedeću stranicu. Pritisnite  kako biste skočili na prvu stranicu, a  kako biste skočili na zadnju.
Promjena redoslijeda prikaza na popisu
Kada je na popisu navedeno više zadataka/datoteka, možete pritisnuti <Naziv> ili <Dat./vrij.> kako biste sortirali popis stavki. Kada je prikazan simbol , stavke su prikazane uzlaznim redoslijedom, a kada je prikazan simbol , prikazane su silaznim redoslijedom.
Uvjeti sortiranja razlikuju se ovisno o funkciji kojom se koristite.
Ako se prijavite upravljanjem osobnom autentikacijom, zadržava se posljednji postavljeni uvjet za sortiranje. Popis stavki koje je moguće personalizirati
SAVJETI
Pogledajte vodič kroz funkcije
Pritisnite <Vodič> kako bi se prikazao zaslon na kojem se možete upoznati s načinima na koje se možete koristiti funkcijama uređaja. Tamo su dostupni i savjeti za korištenje funkcijama kopiranja, skeniranja itd. Posjetite ovaj zaslon kada želite naučiti više o tome koje su funkcije dostupne te kako se koristiti njima.
Primjer: Vodič kroz funkcije kopiranja
Kada odaberete neku stavku s popisa, prikazat će se zaslon vodiča.
Korištenje funkcije za pomoć
Ovisno o prikazanoj funkciji, simbol  će u nekim slučajevima biti prikazan u gornjem desnom dijelu zaslona. Pritisnite  kako biste provjerili opis i metodu rada funkcije.
Pritisnite <Kraj> kako biste se vratili na prethodni zaslon.
Upravljanje istim načinom kao kada se koristite pametnim telefonom (povlačenje prstom/povlačenje i ispuštanje)
Na nekim se zaslonima možete prebaciti na drugu stranicu ili se pomicati tako da prst povlačite gore/dolje ili lijevo/desno preko zaslona kao što biste to radili na pametnom telefonu.
Radnje povlačenja prstom također možete i onemogućiti. <Koristi funkciju pomaka>
Radnje pomaka i radnje povlačenja i ispuštanja ne mogu se koristiti kada je opcija <Obrnute boje zaslona> postavljena na <Uključeno>. <Obrnute boje zaslona>
Na zaslonima koji sadrže gumbe koje je moguće pomicati, gumbe možete povući i ispustiti kako biste ih pomaknuli.
6W22-0L6