Istovremeno kopiranje originala različitih formata (originali različitih veličina)

 
U ulagač možete postaviti originale različitih formata i istodobno ih skenirati. Možete ukloniti potrebu za odabirom papira i ponovnim postavljanjem originala.
Ograničeni ste na određene kombinacije formata izvornika za skeniranje. Skeniranjem neispravne kombinacije mogu se oštetiti izvornici ili prouzročiti zaglavljivanje papira.
Ulagač
Ne postavljajte zajedno izvornike različitih težina ili vrsta papira jer se time mogu oštetiti izvornici ili prouzročiti zaglavljivanje papira.
Ne možete istovremeno kombinirati sve načine rada u nastavku.
<Originali razl. formata>
<Pomak>
<Odabir papira>:<Auto>
1
Stavite izvornike u ulagač. Smještanje izvornika
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Početni prikaz>
3
Na zaslonu s osnovnim značajkama kopiranja pritisnite <Opcije>. Zaslon s osnovnim značajkama kopiranja
4
Pritisnite <Originali razl. formata>.
5
Pritisnite <Zatvori>.
6
Pritisnite .
Započinje kopiranje.
Ako je za kopiranje postavljeno <Originali razl. formata>, svaki izvornik se ispisuje na optimalni format papira. Ako želite kopirati sve izvornike s istim formatom papira ili kopirati jednostrane izvornike različitih formata na obje strane, odredite papir u <Odabir papira>.
6W22-03Y