Korištenje udaljenih faksova

Čak i ako imate višenamjenski pisač bez mogućnosti slanja faksova, možete koristiti pisač a slanje i primanje faksova preko drugog višenamjenskog pisača s funkcijom faksiranja ako su oba pisača na istoj mreži. U om slučaju, pisač s funkcijom faksiranja i pisač bez funkcije faksiranja mogu se smatrati poslužiteljskim uređajem i klijentskim uređajem. Dijeljenje funkcije faksiranja i komunikacijske linije uvodi troškove i nudi učinkovito korištenje funkcija faksiranja.
* Dostupno samo za ovaj uređaj ili uređaje serije imageRUNNER ADVANCE
Prije korištenja daljinskog faksiranja
Trebate prije definirati postavke tako da se uređaj može koristiti kao poslužiteljski ili klijentski uređaj.
Postavke za poslužiteljske uređaje <Slanje>  <Postavke udaljenog faksa>
Postavke za klijentske uređaje <Slanje>  <TX postavke udaljenog faksa>
Za korištenje ove funkcije
Trebate unaprijed instalirati mogućnost. Mogućnosti sustava
Slanje faksa
Možete poslati faks s klijentskog uređaja na isti način kao i normalan faks. Osnovni postupci vezani uz slanje faksova
Primanje faksa
Faksovi primljeni na poslužiteljskom uređaju pretvaraju se u I-faksove i prosljeđuju na klijentski uređaj. Morate odrediti postavke za poslužiteljski uređaj za proslijeđivanje I-faksova na klijentski uređaj i za klijentski uređaj za primanje I-faksova.
Postavke za poslužiteljske uređaje <Postavke prosljeđivanja>
Postavke za klijentske uređaje Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom
Kada se prikaže zaslon za unos ID-ja odjela i lozinke, unesite ID i lozinku regirstriranu na poslužiteljskom uređaju.
Informacije o pošiljatelju faksa poslanog s klijentskog uređaja ispisuju se sukladno postavkama na poslužiteljskom uređaju. <ID-broj TX terminala>
6W22-05W