Ograničavanje funkcija slanja faksa

Možete postaviti razna ograničenja za slanje faksova koja mogu spriječiti pogreške u slanju i curenje informacija trećim stranama. Za konfiguriranje tih postavki nužne su administratorske ovlasti.

Potvrda brojeva faksa prije slanja

Od korisnika možete zatražiti dvostruki unos broja faksa zbog potvrde prije slanja faksova, kako bi se spriječilo pogrešno biranje. Tu postavku možete konfigurirati s ovlastima administratora uređaja.
  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>  <Potvrda upisanog broja faksa>  <Uključeno>  <OK>

Ograničavanje slanja faksova s računala

Korisnicima možete zabraniti slanje faksova s računala (Slanje faksova putem računala (Faksiranje putem računala)). Tu postavku možete konfigurirati s ovlastima administratora uređaja.
  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>  <Dopusti TX preko pogonskog programa faksa>  <Isključeno>  <OK>

Prikaz zaslona za potvrdu za odredišta faksiranja

Prilikom slanja na odredište faksiranja, na uređaju možete postaviti prikazivanje zaslona za potvrdu. Time će se spriječiti pogreške u slanju faksova.
  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>  <Potvrda prije slanja ako je uključeno faks odredište>  <Uključeno>  Odaberite <Samo za sekvenc. razaš.> ili <Sve>  <OK>      <Prim.podeš.promj.>  <Da>
<Samo za sekvenc. razaš.> i <Sve> nećete moći odabrati ako je sekvencijsko razašiljanje ograničeno (Ograničavanje sekvencijalnog razašiljanja).
Ako je omogućena funkcija za potvrđivanje broja faksa prije slanja (Potvrda brojeva faksa prije slanja), zaslon za potvrdu neće se prikazati ako postoji samo jedno odredište.

Ograničavanje sekvencijalnog razašiljanja

Možete ograničiti funkciju sekvencijskog razašiljanja koja korisnicima omogućava uzastopno slanje faksa većem broju primatelja.
  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>  <Ograniči sekvenc. razašilj. ako su uklj. faks odredišta>  <Uključeno>  <OK>      <Prim.podeš.promj.>  <Da>

Ograničavanje slanja iz zapisnika

Korisnicima možete zabraniti mogućnost određivanja prethodno korištenog odredišta iz zapisnika. Nakon što konfigurirate tu postavku, iz zapisnika prilikom slanja faksova nećete moći birati prethodno korištena odredišta.
  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Zajedničke postavke>  <Ograniči ponovno slanje iz dnevnika>  <Uključeno>  <OK>
6W22-09X