Ograničavanje ispisa s računala

Možete ograničiti ispisivanje s računala (Ispis s računala) kako bi se mogle ispisivati samo određene vrste dokumenata. Osim toga, možete konfigurirati uređaj tako da se dokumenti ne ispisuju sve dok korisnik ne dobije dopuštenje s uređaja (Ispis dokumenata zadržanih u uređaju (Ispis prinudnog zadržavanja)). Osim toga, uređaj možete ograničiti tako da ispisuje samo dokumente uz Kriptirano zaštićeno ispisivanje (Sigurniji ispis šifriranim zaštićenim ispisom), čime se može spriječiti curenje informacija uslijed ispisivanja bez nadzora ili nezaštićenih podataka ispisa. Za konfiguriranje tih postavki nužne su ovlasti administratora ili administratora uređaja.

Onemogućavanje ispisivanja s računala

Korisnicima možete onemogućiti ispisivanje dokumenata s računala.
  <Postavke funkcija>  <Pisač>  <Ograniči zadatke pisača>  <Uključeno>  Odaberite iznimke ograničavanja  <OK>

Konfiguriranje postavki za prisilnu obustavu ispisivanja

 
Prilikom ispisivanja dokumenata s računala, možete zadržati podatke ispisa u uređaju i onemogućiti trenutačno ispisivanje dokumenata (Ispis dokumenata zadržanih u uređaju (Ispis prinudnog zadržavanja)). Možete konfigurirati postavke tako da ispisivanje bude obustavljeno sve dok korisnik ne dobije dopuštenje s uređaja, čime se osigurava bolja zaštita i smanjuje rizik od toga da drugi ljudi slučajno dobiju uvid ili pristup osjetljivim dokumentima. Za konfiguriranje tih postavki nužne su administratorske ovlasti.
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Postavke funkcija>  <Ispisivanje>  <Prisilno na čekanju>.
3
Pritisnite <Uključeno>, postavite potrebne uvjete i pritisnite <OK>.
Možete postaviti detaljne uvjete za zadržavanje zadataka pisača, npr. korisnika ili IP adresu. Ako ne postavite nijedan uvjet, zadržat će se svi zadaci ispisivanja osim zadataka neidentificiranih korisnika. Ako ne postavite nijedan uvjet, a primite zadatak ispisivanja neidentificiranog korisnika, otkazat će se bez zadržavanja.
Postavljanje uvjeta za zadržavanje dokumenata
Konfiguriranje detaljnih postavki za prisilnu obustavu ispisivanja
Možete konfigurirati detaljne postavke za dokumente čiji je ispis obustavljen, npr. koliko ih dugo spremati i kako ih prikazivati. <Ispisivanje>

Omogućavanje samo uz Kriptirano zaštićeno ispisivanje

Uređaj možete konfigurirati tako da je ispis dokumenata s računala omogućen isključivo uz Kriptirano zaštićeno ispisivanje, čime možete spriječiti curenje informacija uslijed nezaštićenih podataka ispisa. Uz tu postavku, dokumenti se ne mogu ispisivati uobičajenim postupcima ispisa. Od korisnika će se tražiti unos zaporke na uređaju prilikom ispisivanja dokumenata uz Kriptirano zaštićeno ispisivanje. Sigurniji ispis šifriranim zaštićenim ispisom
  <Postavke funkcija>  <Ispisivanje>  <Dopusti ispis samo kriptiranih zadataka>  <Uključeno>  <OK>      <Prim.podeš.promj.>  <Da>
6W22-09Y