Upotreba ID-brojeva odjela za upravljanje ispisivanjem ili daljinskim skeniranjem putem računala

Pomoću Upravljanja ID-brojem odjela možete upravljati ispisivanjem i daljinskim skeniranjem putem računala (Korištenje računala za skeniranje (Udaljeno skeniranje)(Windows)). Tu funkciju odaberite ako želite poboljšati sigurnost ili pratiti broj ispisanih stranica.
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>  <Upravljanje ID-brojem odjela>.
3
Odaberite <Isključeno> za funkcije kojima želite upravljati, a zatim pritisnite <OK>.
U slučaju odabira opcije <Isključeno>, prilikom izvođenja odgovarajućeg zadatka morate unijeti ID-broj odjela.
6W22-095