Korištenje WSD-a

"WSD (Web Services on Devices)" je funkcija za pretraživanje uređaja koji se nalaze na mreži. WSD vam omogućuje da s računala automatski pronađete uređaj na mreži i počnete skenirati izvornik na uređaju. Ta funkcija zove se "WSD Scan" (WSD skeniranje). Prije korištenja funkcije WSD Scan potrebno je obaviti neke postupke. Priprema za WSD skeniranje
U sljedećim slučajveima, WSD skeniranje nije dostupno.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM je aktiviran Upotreba funkcije ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Provjera autentičnosti ID-jem odjela koristi se kao servis za prijavu Promjena servisa za prijavu

Priprema za WSD skeniranje

Na upravljačkoj ploči
1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Mreža>  <TCP/IP postavke>  <WSD postavke>.
3
Pritisnite <Uključeno> za <Koristi WSD skeniranje>.
4
Pritisnite <OK>.
S računala
5
Kliknite [Start]  [Devices and Printers].
6
Kliknite [Add a device].
7
Odaberite ovaj uređaj i kliknite [Next].
Slijedite upute na zaslonu za daljnji rad.
Ako ovaj uređaj nije prikazan, možda postoji problem s postavkom vatrozida. Dodatne informacije potražite u priručniku za računalo.
6W22-07A