Postavke pokazivača

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Stand. zaslon nakon pokretanja/resetiranja>
<Početni prikaz>, <Kopiranje>, <Faks>*1, <Skeniranje i slanje>, <Skeniranje i pohrana>, <Pristup pohranjenim datotekama>, <Faks/I-faks dolazni pretinac>, <Remote Scanner>, <Vodič>, <Postavke odred./prosljeđivanja>, <Ispisivanje>, <WSD skeniranje>, <Scan for Mobile>, <Mobilni portal>, <uniFLOW Online Setup>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Otvori nadzor statusa>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Standardni zaslon (Nadzor statusa)>
<Tip standard.statusa>: <Kopiranje/Ispisivanje>, <Slanje>, <Primanje>, <Pohrani>, <Potrošni mat./ostalo>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Status/Dnevnik>: <Status zadatka>, <Dnevnik zadataka>
<Detalji> (<Kopiranje/Ispisivanje>, <Status zadatka>): <Ispisivanje>, <Kopiranje>
<Detalji> (<Slanje>, <Status zadatka>): <Slanje>, <Faks>
<Detalji> (<Primanje>, <Status zadatka>): <Faks>, <Proslijedi>
<Detalji> (<Kopiranje/Ispisivanje>, <Dnevnik zadataka>): <Kopiranje>, <Pisač>, <Lokalno ispisiv.>, <Ispis primlj.zadat.>, <Ispis izvješća>
<Detalji> (<Slanje>, <Dnevnik zadataka>): <Slanje>, <Faks>
<Detalji> (<Primanje>, <Dnevnik zadataka>): <Primanje>, <Faks>
<Prikaz funkcije faksa>*1
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Aktiviraj faks u funkciji Skeniranje i slanje>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Postavke prikaza lokacije pohrane>
<Mreža>: <Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Memorijski medij>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Promjena jezika/tipkovnice>
<Jezik>, <Layout tipkovnice>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaži tipku Promjena jezika/tipkovnice>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi zaključ. velikih slova na tipkovnici>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrirani znakovi za tipkovnicu>
<Registriraj/Uredi>, <Izbriši>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaži poruku o preostalom papiru>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Broj primjeraka/Status trajanja zadatka>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Obavijest za čišć. područja sken. originala>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Prioritet zaslona odabira tipa papira>
<Jednostavno>, <Detaljnije>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Promjena upisa milimetar/inč>
<Milimetar>, <Inč>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Potvrda kod ulaganja papira u ladicu za papir>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaži prijavljeno korisničko ime>
<Na vrhu zaslona> (<Korisničko ime>, <Prikaz naziva>), <Na dnu zaslona>, <Isključeno>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Postavke prikaza IP adrese>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaži Scan for Mobile>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaži mobilni portal>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaži QR kôd na mobilnom portalu>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1: Označava stavke koje se pojavljuju samo kada su odgovarajući dodatni proizvodi dostupni za upotrebu.
6W22-0CF