Vaše postavke

Neke se postavke mogu podesiti s pomoću sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup). Za stavke koje se ne mogu podesiti s pomoću sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup) upotrijebite upravljačku ploču uređaja.
Nazivi na sučelju Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup) mogu se razlikovati.
6W22-0CC