Postavke papira

Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke papira>
Izvor papira
<Podesi>:
<Obični 1 (64-75 g/m2)>, <Obični 2 (76-90 g/m2)>, <Obojeni (64-80 g/m2)>, <Reciklirani>, <Probušeni>
<Vlastiti format>
Da
Da
Da*1
B*2
Settings/Registration Basic Information
<Postavke upravljanja tipovima papira>
<Detalji/Uredi>
<Naziv>, <Kategorija>, <Temeljna gramatura>, <Dorada>, <Tip>, <Obojeni>, <Koristi kao papir predložak>, <Mod za vlažno okruženje>, <Podešavanje razdv. papira>
<Dupliciraj>, <Izbriši>
Da
Ne
Da
C*3
Paper Type Management Settings
<Registriraj omiljeni papir (višenamjenski odlagač)>
<P1> do <P30>:
<Registr./Uredi>, <Preimenuj>, <Izbriši>
Da
Da
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Standardne postavke višenamjskog odlagača>
<Koristi podešeno> (<Registriraj>)
<Uvijek zadati> (<Standardno>, <Omiljeni papir>)
Da
Da
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Registriranje vlastitog formata>
<S1> do <S4>:
<Registr./Uredi>, <Preimenuj>, <Izbriši>
Da
Da
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
*1: <Vlastiti format> i <Omotnica> ne mogu se postaviti sa sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup).
*2: <Vlastiti format> ne može se uvesti s pomoću funkcije uvoza svih postavki.
*3: <Koristi kao papir predložak> kategoriziran je kao "A".
6W22-0CE