Postavljanje IPv6 adrese

U nastavku su vrste IPv6 adresa. Registrirajte prema potrebi. Možete registrirati najviše četiri adrese bez informacija o stanju. Prema potrebi testirajte vezu.
Tip
Objašnjenje
Link lokalna adresa
Adrese koje se mogu koristiti samo na istoj vezi i koje se automatski stvaraju bez ikakvog postavljanja. Ne može se koristiti izvan dometa usmjerivača.
Samostalna adresa
Adrese koje se automatski stvaraju na osnovu prefiksa koji je obavijestio usmjerivač i MAC adrese uređaja, čak i u okruženju bez DHCP poslužitelja.
Ručna adresa
Adrese koje se unose ručno. Navedena je duljina prefiksa i zadana adresa usmjerivača.
Nesamostalna adresa
Adrese koje su pribavljene od DHCP poslužitelja.
 

Postavljanje IPv6 adrese

1
Pritisnite .
2
Pritisnite <Vaše postavke>  <Mreža>   <TCP/IP postavke>  <IPv6 postavke>.
3
Pritisnite <Koristi IPv6>  <Uključeno>   <OK> da biste omogućili IPv6 postavke.
4
Postavite IP adresu.
Postavite IPv6 adresu prema okruženju i namjeni.
Postavljanje adrese bez informacija o stanju
1
Pritisnite <Postavke samostalne adrese>.
2
Pritisnite <Uključeno>  <OK>.
Postavljanje ručne adrese
1
Pritisnite <Postavke ručne adrese>.
2
Pritisnite <Uključeno> u <Koristi ručnu adresu> i primijenite nužne postavke.
 <Koristi ručnu adresu>
Pritisnite <Uključeno>.
 <Ručna adresa>
Pritisnite gumb <Ručna adresa> i unesite adresu. Ne mogu se koristiti sljedeće adrese.
Adrese koje počinju znakovima "ff" (višesmjerna adresa)
Adrese koje se sastoje samo od „0“
IPv4-kompatibilne adrese (IPv6 adrese u kojima je gornjih 96 bitova „0“ s IPv4 adresom u donja 32 bita)
IPv4-kompatibilne adrese (IPv6 adrese u kojima je gornjih 96 bitova „0:0:0:0:ffff:“ s IPv4 adresom u donja 32 bita)
 <Dužina prefiksa>
Dužina mrežne adrese može se mijenjati.
 <Standardna adresa rutera>
Pritisnite <Standardna adresa rutera> i unesite adresu. Ne mogu se koristiti sljedeće adrese.
Adrese koje počinju znakovima "ff" (višesmjerna adresa)
Adrese koje se sastoje samo od „0“
Ako ne definirate adresu, ostavite prazni stupac.
Postavljanje adrese bez informacija o stanju
1
Pritisnite <Koristi DHCPv6>.
2
Pritisnite <Uključeno>  <OK>.
Pritisnite <Uključeno> for <Pribavi samo prefiks nesamostalne adrese> da biste dohvatili samo prvu polovicu adrese bez informacija o stanju sa DHCP poslužitelja koristeći DHCPv6. <Pribavi samo prefiks nesamostalne adrese>
5
Pritisnite   <Da>.

Provođenje testa veze za IPv6 adresu

Ako je uređaj ispravno povezan, zaslon za prijavu na Remote UI može se prikazati s računala (Pokretanje sučelja Remote UI). Ako nemate računalo da biste provjerili, potvrdite da je dovršena ispravna veza tako da slijedite korake.
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <TCP/IP postavke>  <IPv6 postavke>  <Naredba PING>  Unesite adresu bilo kojeg drugog uređaja koji se koristi ili naziv glavnog računala  <Start>
Kad je uređaj ispravno spojen, prikazuje se poruka <Host odgovara.>.
Iako su IP adrese pravilno postavljene, ako je uređaj spojen na preklopnik, uređaj možda neće biti povezan s mrežom. U ovom slučaju odgodite početak komunikacije uređaja i pokušajte se ponovno povezati. Postavljanje vremena čekanja kod povezivanja na mrežu
6W22-00R