<Mreža>

U ovom se odjeljku opisuju postavke mreže.
<Ispisivanje izvješća>
  <Vaše postavke> <Mreža>
Možete ispisati postavke u mogućnosti <Mreža>. Ispis popisa s postavkama
<Potvrda promjene postavaka mrežnog priključka>
  <Vaše postavke> <Mreža>
Ako je ta postavka postavljena na <Uključeno>, možete mijenjati mrežne postavke. Ako se jave pogreške povezane s mrežnom vezom, na dodirnom zaslonu uređaja pojavit će se poruka o pogrešci. Otkazivanje bokade mrežne postavke
<Koristi IPv4>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke> <IPv4 postavke>
Odredite želite li upotrebljavati IPv4. Postavljanje IPv4 adrese
<Postavke IP adrese>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke> <IPv4 postavke>
Navedite IPv4 adresu. Postavljanje IPv4 adrese
<Postavke DHCP opcije>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke> <IPv4 postavke>
Navedite dodatne postavke za DHCP. Korištenje DHCP poslužitelja
<Naredba PING>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke> <IPv4 postavke>
Ispituje je li IPv4 adresa ispravno postavljena. Provođenje testa veze za IPv4 adresu
<Koristi IPv6>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke> <IPv6 postavke>
Odredite želite li koristiti IPv6. Postavljanje IPv6 adrese
<Postavke samostalne adrese>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke> <IPv6 postavke>
Odredite IPv6 samostalnu adresu. Postavljanje IPv6 adrese
<Postavke ručne adrese>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke> <IPv6 postavke>
Ručno odredite IPv6 adresu. Postavljanje IPv6 adrese
<Koristi DHCPv6>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke> <IPv6 postavke>
Definirajte želite li dobiti IPv6 adresu s DHCP poslužitelja. Postavljanje IPv6 adrese
<Naredba PING>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke> <IPv6 postavke>
Provjerite je li IPv6 adresa ispravno navedena. Provođenje testa veze za IPv6 adresu
<Pribavi samo prefiks nesamostalne adrese>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke> <IPv6 postavke>
Odredite želite li dobiti samo prvu polovicu nesamostalne adrese s DHCP poslužitelja s pomoću DHCPv6.
<Postavke DHCP opcije>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke> <IPv6 postavke>
Navedite dodatne postavke za DHCP. Korištenje DHCP poslužitelja
<Postavke adrese DNS poslužitelja>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke> <DNS postavke>
Odredite postavke adrese DNS poslužitelja. Podešavanje DNS postavki
<Postavke naziva DNS hosta/naziva domene>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke> <DNS postavke>
Odredite naziv glavnog računala i naziv domene uređaja. Podešavanje DNS postavki
<Postavke dinamičkog ažuriranja DNS-a>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke> <DNS postavke>
Odredite želite li provesti automatsko ažuriranje kada se promijeni mapiranje između naziva glavnog računala i IP adrese u okruženju kao što je DHCP. Podešavanje DNS postavki
<mDNS postavke>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke> <DNS postavke>
Odredite postavke za upotrebu DNS funkcije na sustavu bez DNS poslužitelja. Podešavanje DNS postavki
<Postavke naziva računala/radne skupine>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Navedite naziv uređaja na mreži i naziv radne grupe kojoj pripada. Ako vaše okruženje nema radne grupe, izradite radnu grupu u Windowsima i unesite naziv te radne grupe.
<Postavke za SMB klijent>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Definirajte postavke koje će se upotrebljavati kada se uređaj spoji na mrežu kao SMB klijent. Podešavanje SMB postavki
<Definiraj verziju SMB klijenta>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite verziju SMB-a koja će se upotrebljavati sa SMB klijentom. Podešavanje SMB postavki
<WINS postavke>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke za Windows Internet Name Service (WINS). Podešavanje WINS postavki
<Postavke LPD ispisivanja>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke za LPD ispis. Za upotrebu LPD ispisa pritisnite <Uključeno> i postavite vrijeme nakon kojega će se zadatak automatski otkazati u slučaju da se podaci za ispis ne mogu primiti zbog komunikacijske pogreške i sl.
<Postavke RAW ispisivanja>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke za RAW ispis. Za upotrebu RAW ispisa pritisnite <Uključeno> i odredite želite li upotrebljavati dvosmjernu komunikaciju i vrijeme nakon kojega će se zadatak automatski otkazati u slučaju da se podaci za ispis ne mogu primiti zbog komunikacijske pogreške i sl.
<SNTP postavke>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke za Simple Network Time Protocol (SNTP). Podešavanje SNTP postavki
<Postavke FTP ispisivanja>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke za FTP ispis. Za upotrebu FTP ispisa pritisnite <Uključeno> i prema potrebi postavite <Korisničko ime> i <Zaporka>.
<Koristi UTF-8 za prikaz naziva FTP zadatka ispisivanja>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite želite li upotrebljavati UTF-8 za prikaz naziva datoteka kada izvodite FTP ispis.
<WSD postavke>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke WSD-a. Da biste upotrebljavali WSD (Web Service on Devices) kao aplikaciju za ispis, postavite <Koristi WSD ispisivanje> na <Uključeno>. Ako upotrebljavate WSD za dohvaćanje informacija za uređaj, postavite<Koristi WSD pretraživanje> na <Uključeno>.
Za upotrebu funkcije WSD Scan postavite <Koristi WSD skeniranje> na <Uključeno>. Korištenje WSD-a
<Koristi FTP PASV mod>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite želite li upotrebljavati mod FTP PASV. Postavlja PASV način rada FTP-a.
<Postavke IPP ispisivanja>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke za IPP ispis. Za upotrebu IPP ispisa pritisnite <Uključeno> i odredite želite li omogućiti samo podatke za komunikaciju šifrirane TLS-om (IPP ispis) i želite li upotrebljavati IPP provjeru autentičnosti.
<Postavke za Multicast Discovery>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke višesmjernog otkrivanja. Nadzor uređaja iz sustava za upravljanje uređajima
<Sleep Mode Notification Settings>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke za višesmjerno slanje obavijesti o modu mirovanja na mreži.
<Koristi HTTP>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Omogućite ili onemogućite postavku HTTP-a.
<TLS postavke>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Možete postaviti par ključeva, verziju TLS-a i algoritam šifriranja koje ćete koristiti nakon što potvrdite da uređaj upotrebljava komunikaciju šifriranu TLS-om. Konfiguracija ključa i certifikata za TLS
<Proxy postavke>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite postavke za proxy. Postavljanje proxyja
<Potvrdi auten.info. u modu upravljanja autentikacijom>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite hoće li uređaj provjeravati podatke za provjeru autentičnosti prilikom ispisa s pomoću upravljačkog programa pisača V4.
<IPSec postavke>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Definirajte postavke za IPSec. Konfiguriranje postavki za IPSec
<TCP/IP Option Settings>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Definirajte skaliranje prozora opcije TCP i veličinu MTU-a.
<Koristi Sken mrežnog linka>
  <Vaše postavke> <Mreža> <TCP/IP postavke>
Odredite želite li upotrebljavati poveznicu za mrežno skeniranje.
<SNMP postavke>
  <Vaše postavke> <Mreža>
Definirajte postavke SNMP-a. Nadzor i upravljanje putem SNMP-a
<Formatiraj MIB host resursa na RFC2790>
  <Vaše postavke> <Mreža>
Odredite je li MIB resursa glavnog računala u skladu sa specifikacijama za RFC2790.
<Postavke namjenskog porta>
  <Vaše postavke> <Mreža>
Odredite želite li konfigurirati/uputiti na detaljne informacije o uređaju iz upravljačkih ili uslužnih programa tvrtke Canon.
<Metoda autentikacije namjenskog porta>
  <Vaše postavke> <Mreža>
Navedite način provjere autentičnosti za namjenski priključak.
<Koristi spool>
  <Vaše postavke> <Mreža>
Odredite želite li privremeno arhivirati zadatke ispisa poslane na uređaj u prostor za pohranu na uređaju.
<Vrijeme čekanja za spajanje pri pokretanju>
  <Vaše postavke> <Mreža>
Odredite vrijeme čekanja za povezivanje na mrežu od trenutka pokretanja uređaja. Postavljanje vremena čekanja kod povezivanja na mrežu
<Postavke pogonskog programa Etherneta>
  <Vaše postavke> <Mreža>
Odredite postavke Ethernet upravljačkog programa. Konfiguracija Ethernet postavki
<IEEE 802.1X postavke>
  <Vaše postavke> <Mreža>
Odredite postavke za IEEE 802.1X. Konfiguriranje postavki autentikacije IEEE 802.1X
<Izlazni filtar>
  <Vaše postavke> <Mreža> <Postavke vatrozida> <Filtar IPv4 adresa>
Definirajte izlazni filtar. Definiranje IP adresa u postavkama vatrozida
<Ulazni filtar>
  <Vaše postavke> <Mreža> <Postavke vatrozida> <Filtar IPv4 adresa>
Definirajte ulazni filtar. Definiranje IP adresa u postavkama vatrozida
<Uvijek dozvoli slanje/primanje uporabom ICMP-a>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke vatrozida>  <Filtar IPv4 adresa>
Odredite želite li uvijek dopustiti komunikaciju putem protokola ICMP.
<Izlazni filtar>
  <Vaše postavke> <Mreža> <Postavke vatrozida> <Filtar IPv6 adresa>
Definirajte izlazni filtar. Definiranje IP adresa u postavkama vatrozida
<Ulazni filtar>
  <Vaše postavke> <Mreža>  <Postavke vatrozida>  <Filtar IPv6 adresa>
Definirajte ulazni filtar. Definiranje IP adresa u postavkama vatrozida
<Uvijek dozvoli slanje/primanje uporabom ICMPv6>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke vatrozida>  <Filtar IPv6 adresa>
Odredite želite li uvijek dopustiti komunikaciju putem protokola ICMPv6.
<Izlazni filtar>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke vatrozida>  <Filtar MAC adresa>
Definirajte izlazni filtar. Definiranje MAC adresa u postavkama vatrozida
<Ulazni filtar>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke vatrozida>  <Filtar MAC adresa>
Definirajte ulazni filtar. Definiranje MAC adresa u postavkama vatrozida
<Dnevnik blokiranih IP adresa>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke vatrozida>
Prikazuje zapisnik za blokiranje s pomoću filtra IP adresa. Definiranje IP adresa u postavkama vatrozida
<Koristi Mopria>
  <Vaše postavke>  <Mreža>
Odredite želite li ispisivati podatke izravno s mobilnih uređaja koji podržavaju standard Mopria®, kao što su pametni telefoni i tableti. Korištenje uređaja pomoću aplikacija
<Koristi AirPrint>
  <Vaše postavke>  <Mreža>
Odredite želite li ispisivati izravno s iPhonea, iPada, iPod Toucha ili Maca koji podržava AirPrint. Korištenje značajke AirPrint
<Pokaži pogreške za AirPrint>
  <Vaše postavke>  <Mreža>
Možete odrediti želite li prikazati zaslon s pogreškom na upravljačkoj ploči ako ispisivanje nije izvršeno zbog problema s podacima za ispis kad ispisujete pomoću AirPrinta.
Ako je podešen na <Uključeno>, na upravljačkoj ploči prikazat će se zaslon s pogreškom. Otkažite zadatak nakon provjere zaslona s pogreškom. Ako je podešen na <Isključeno>, na upravljačkoj ploči neće se prikazati zaslon s pogreškom, no zadatak ostaje u dnevniku zadataka s oznakom <NG>.
<Postavke za Google Cloud Print>
  <Vaše postavke>  <Mreža>
Odredite želite li ispisivati izravno s računala, pametnog telefona ili tableta i sl. koji podržava Google Cloud Print. Korištenje servisa Google Cloud Print
<Postavke informacija o položaju uređaja>
  <Vaše postavke>  <Mreža>
Odredite postavke informacija o položaju uređaja. Korištenje značajke AirPrint
<Odabir sučelja>
  <Vaše postavke>  <Mreža>
Odredite upotrebljavate li žičani LAN, bežični LAN ili i žičani i bežični LAN istodobno. Odabir kabelskog ili bežičnog LAN-a
<Postavke bežičnog LAN-a>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Bežični LAN>
Odredite postavke bežičnog LAN-a. Povezivanje s bežičnim LAN-om
<Podaci o bežičnom LAN-u>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Bežični LAN>
Prikazuje informacije o postavkama bežičnog LAN-a. Provjera postavki i informacija bežičnog LAN-a
<Mod uštede energije>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Bežični LAN>
Odredite želite li postaviti povremeni mod uštede energije za uređaj, prema signalima koje šalje usmjerivač za bežični LAN. Povezivanje s bežičnim LAN-om
<Koristi izravnu vezu>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke izravne veze>
Odredite hoćete li koristiti izravnu vezu. Izravno povezivanje
<Vrsta izravne veze>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke izravne veze>
Odaberite vrstu izravne veze. Izravno povezivanje
<Naziv uređaja za Wi-Fi Direct>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke izravne veze>
Odredite naziv uređaja koji će se upotrebljavati za izravne veze (Wi-Fi Direct).
<Vrijeme do okončanja sesije izravne veze>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke izravne veze>
Odredite vrijeme nakon kojeg se komunikacija automatski prekida u slučaju duljeg razdoblja bez prijenosa/primanja podataka za vrijeme komunikacije putem izravne veze.
<Postavke moda pristupne točke>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke izravne veze>
Odredite postavke za mod pristupne točke.
<Uvijek aktivno ako je naveden SSID/mrežni ključ>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke izravne veze>
Ako su mogućnosti <Navedite SSID> i <Navedite mrežni ključ> omogućene u mogućnosti <Postavke moda pristupne točke>, izravne se veze mogu uspostaviti bez pritiska na <Aktiviraj> u mogućnosti <Izravna veza> pod <Mobilni portal>.
<Postavke IP adrese za izravnu vezu>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke izravne veze>
Odredite IP adresu za distribuciju mobilnim uređajima koji se povezuju s pomoću izravne veze.
<Postavke osobnog SSID-a i mrežnog ključa>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke izravne veze>
Odredite SSID i mrežni ključ za svakog korisnika prilikom prijave i povezivanja s pomoću izravne veze. Da biste postavili SSID, postavite <Koristi vlastiti SSID> na <Uključeno> i unesite SSID. Da biste postavili mrežni ključ, postavite <Koristi vlastiti mrežni ključ> na <Uključeno> i unesite mrežni ključ.
Ako je mogućnost <Automatski omogući/onemogući izravnu vezu pri prijavi/odjavi> postavljena na <Uključeno>, izravne veze moguće su prilikom prijave bez pritiskanja <Mobilni portal>  <Izravna veza> <Aktiviraj>.
<Ime prijave koristi kao korisničko ime za zadat. ispisiv.>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke izravne veze>
Odredite želite li da se ime za prijavu prikazuje kao korisničko ime za zadatke ispisa koji se ispisuju putem izravne veze.
<Postavke IP adrese>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke sporedne linije>
Odredite IPv4 adresu za upotrebu s bežičnim LAN-om (sporedna linija) kada istodobno upotrebljavate i žičani LAN i bežični LAN.
<Prioritetna linija za komunikac. s pametnim uređajima>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke sporedne linije>
Odaberite liniju za povezivanje mobilnih uređaja kada istodobno upotrebljavate i žičani LAN (glavna linija) i bežični LAN (sporedna linija).
<Ograniči funkcije za sporednu liniju>
  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke sporedne linije>
Ograničava funkcije koje se mogu upotrebljavati sa sporednom linijom (bežični LANI) kada istodobno upotrebljavate i žičani LAN (glavna linija) i bežični LAN (sporedna linija). Ako postavite tu postavku na <Uključeno>, funkcije dostupne za sporednu liniju (bežični LAN) ograničene su na LPD ispis, RAW ispis i SNMP.
6W22-0F2