Zaslon postavki i postupaka za ispisivanje spremljenih datoteka

Kada pritisnete <Pristup pohr. datotekama> na zaslonu <Početni zaslon>, a zatim pritisnete <Mreža> ili <Memorijski medij> da biste ispisali datoteke, prikazat će se sljedeći zaslon.

Zaslon postavki za mrežu/memorijski medij

Zaslon postavki ispisivanja

Trenutni status postavki i gumbi za postavke

Prikazuje status postavke kao što je format papira za ispis i broj ispisanih papira. Provjerite jesu li postavke u redu kako biste pravilno ispisali. Da biste promijenili postavke, pritisnite gumb ispod odjeljka zaslona. Za promjenu broja ispisa, unesite broj pomoću numeričkih tipki.
Možete odabrati format/tip papira i izvor papira tako da pritisnete <Odabir papira>.

Broj odabranih datoteka

Prikazuje broj odabranih datoteka.
Kad odabirete više datoteka, pojavljuje se gumb <Promj. br. primjeraka>. Za promjenu broja ispisanih papira pritisnite ovaj gumb.

Pritisnite ovu ikonu da biste registrirali trenutne postavke u izborniku <Omiljene postavke> of  ili da biste promijenili zadane tvorničke postavke ispisa.

<Omiljene postavke>

Ovdje unaprijed registrirajte često korištene postavke skeniranja da biste ih lakše kasnije prizvali po potrebi.

<Raspon ispisa>

Odredite ovu postavku kada odaberete datoteku s dvije ili više stranica. Da biste ispisali sve stranice datoteke, pritisnite <Sve stranice> ili da biste naveli stranice za ispis, pritisnite <Definirane stranice> i unesite raspon stranica za ispis.

<Vrati stand. postavke>

Mijenja postavke ispisa u vrijednosti registrirane u <Promjena standardnih postavaka>. <Postavke pristupa pohranjenim datotekama> <Promjena standardnih postavaka>

<Započni ispis.>

Pokreće ispisivanje.

<Opcije>

Omogućava određivanje postavki funkcije koje nisu prikazane u /. Informacije o svakoj stavci postavki potražite u odjeljku Opcije.

<Obostrano ispisivanje>

Odaberite vrstu obostranog ispisivanja.
Ako odaberete PDF datoteku kad je <Odabir papira> postavljen na <Auto>, a veličine prednje i posljednje stranice se razlikuju. Stranice se ispisuju kao jednostrani ispis na papir njihovih veličina Ako želite ispis takvih stranica obostrano, odaberite željeni format papira unaprijed.

<Dorada>

Odaberite način završne obrade.
Dostupno kod ispisa PDF/XPS datoteka.

<Otkaži>

Otkazuje postavke ispisa i vraća na zaslon za odabir datoteka.

Opcije

<Razlučivost>

Omogućava odabir razlučivosti.

<Polutonovi>

Omogućava vam da odaberete način ispisa polutonova kako bi odgovarao datoteci koju želite ispisati.
<Razlučivost>: Omogućuje ispisivanje u visokoj razlučivosti uz jasnije obrise tekstnih podataka itd. Ovaj mod optimalan je za ispisivanje podataka koji sadrže puno teksta ili tankih crta.
<Gradacija>: Omogućuje ispisivanje i uz zaglađene gradacije i jasne obrise. Ovu postavku možete podesiti kako biste zagladili oblike i grafikone koristeći gradaciju.
<Visoka razlučivost>: Prikladno za oštro ispisivanje obrisa CAD podataka te podataka koji uključuju tekst i tanke crte itd.

<Podesi na format papira>

Podešava veličinu PDF/XPS datoteke tako daodgovara veličini papira kod ispisa.

<Povećaj područ.ispisa>

Sužava prazne margine sa svake strane stranice i povećava područje za ispis.

<Ispisivanje komentara>

Dodaje komentare kod ispisa PDF datoteka.

<Zaporka za otvar. dok.>

Upisom lozinke koja je nužna za otvaranje možete ispisati PDF datoteke zaštićene lozinkom.

<Preskoči prazne stranice>

Omoguća postavljanje uređaja da otkriva prazne stranice uključene u dokumente i ispisuje ih.

<Uvećavanje/Smanjivanje>

Omogućava podešavanje veličinu slika JPEG i TIFF datoteka tako da odgovara formatu papira kod ispisa.

<Orijentacija slike>

Omogućava postavljanje uređaja za automatsko otkrivanje proporcija slike za JPEG ili TIFF datoteku i prema potrebi ih ispišite okomito ili vertikalno. Također možete ručno odrediti okomit i vodoravan ispis.

<Pozicija ispisivanja>

Omogućava vam postavljanje položaja ispisa za JPEG i TIFF datoteke na sredinu ili gornji lijevi dio stranice kod ispisa.
Informacije o formatima datoteka pogledajte u Mogućnostima sustava.
Broj preostalih stranica prikazan je ako je upravljanjem pomoću ID-ja odjela postavljeno ograničenje broja stranica. Informacije o postavljanju upravljanja pomoću ID-a odjela pogledajte u odjeljku Konfiguriranje upravljanja pomoću ID-ja odjela.
Kad su istovremeno odabrani različiti tipovi datoteka (poput PDF-a i JPEG-a), moguće je postaviti/promijeniti samo sljedeće funkcije.
Odabir papira
Obostrano ispisivanje
Promj. br. primjeraka
6W22-07X