Ostali problemi

Nije moguće pritisnuti gumb, odabrati stavku ili se stavka ne prikazuje.

Neke postavke može upotrebljavati samo administrator. Ne mogu ih upotrebljavati obični korisnici.
Postavke/Registriranje
Administrator sustava ograničava funkcije koje obični korisnici mogu upotrebljavati kako bi spriječio neovlaštenu upotrebu te zabranjuje upotrebu određenih funkcija.
Funkcijama koje se mogu upotrebljavati uz provjeru autentičnosti korisnika upravlja administrator. Te se funkcije mogu upotrebljavati prijavom s pomoću ID-ja s ovlastima za pristup.
Prijava na uređaj
Funkcije se ne mogu upotrebljavati jer dodatna oprema ili opcije sustava koje su za njih potrebne nisu instalirane.
Promijenili su se gumbi koji se prikazuju na zaslonu. Pritisnite  ili  u dnu zaslona da biste promijenili prikaz ili pritisnite <Opcije> i potražite željeni gumb. Za zaslon s osnovnim značajkama pritisnite <Opcije> i potražite željeni gumb.
Prilagodba zaslona <Početni zaslon>
Prilagođavanje zaslona s osnovnim značajkama
Postavkama se upravlja s pomoću postavki sigurnosnih pravila. Da biste promijenili postavke, trebate se prijaviti u sučelje Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup) s administratorskim ovlastima.
Konfiguriranje postavki sigurnosnih pravila

Neke se postavke uvezene s drugog uređaja ne primjenjuju.

Ako su postavljena sigurnosna pravila, postavke koje krše sigurnosna pravila neće se moći uvesti.

Datoteke zapisnika su ispremiješane.

Kada otvarate CSV datoteke u Microsoft Excelu, sadržaj možda neće biti prepoznat kao nizovi teksta i zbog toga može biti ispremiješan. Ako se to dogodi, otvorite datoteke s pomoću programa za uređivanje CSV datoteka ili programa za uređivanje teksta.

Događaji u evidenciji ne zapisuju se iako je pokrenuto prikupljanje evidencije.

Rezultati se možda neće odražavati u datoteci evidencije ako su dohvaćeni odmah nakon pokretanja prikupljanja evidencije. Budući da je za prikupljanje evidencije potrebno određeno vrijeme, pričekajte nekoliko trenutaka pa ponovno dohvatite datoteku evidencije.

Ne prikazuje se postavka za dugačke izvornike.

Dugačke izvornike možete upotrebljavati promjenom postavki uređaja. Za više informacija kontaktirajte lokalnog ovlaštenog zastupnika za Canon.

Postavka za papir veličine K se ne prikazuje.

Papir veličine K možete upotrebljavati promjenom postavki uređaja. Za više informacija kontaktirajte lokalnog ovlaštenog zastupnika za Canon.
6W22-0J2