Söötur

Selles jaotises kirjeldatakse sööturi kõigi osade nimesid ja funktsioone.
Söötur imageRUNNER 2425i on standardvarustuses.

Sööturi kaas

Avage kaas, et eemaldada sööturist paberiummistus. Paber kiilub kinni sööturis

Originaalide söötesalv

Siia asetatud originaalid suunatakse automaatselt sööturisse. Kui siia on asetatud vähemalt kaks lehte, saab dokumente skannida katkestuseta. Originaalide asetamine

Libistusjuhikud

Seadke juhikud vastavaks originaali laiusele.

Dokumendisööturi skannimisala

Sööturisse asetatud originaalid skannitakse siin.

Skaneerimisklaas

Raamatud, paksud või õhukesed dokumendid ja muud dokumendid, mida ei saa sööturi abil skannida, asetage skannimiseks dokumendiklaasile. Originaalide asetamine

Originaaldokumentide väljastussalv

Siia väljastatakse skannitud dokumendid.
Kui skannimisklaasile on asetatud paks originaal, nt raamat või ajakiri, ärge suruge sööturit tugevasti alla.
Ärge asetage originaalide väljastusalale mingeid esemeid. See võib originaale kahjustada.
Puhastage regulaarselt sööturit ja skannimisklaasi, et printimistulemus oleks alati korrektne. Regulaarne puhastamine
6W1W-01F