Eeltrükitud paberi laadimine

Kui kasutate sellist paberit, kuhu on trükitud logo, pöörake paberi laadimisel paberiallikasse kindlasti tähelepanu paberi suunale. Laadige paber masinasse nii, et prinditakse logo poolele.
Originaali orientatsioon kopeerimise ajal
Selles jaotises kirjeldatakse õige suunaga eeltrükitud paberi laadimist Paberisahtlisse või universaalsalve paberi laadimise üldtoimingute kirjelduse leiate jaotisest Paberi laadimise põhimeetod.
Selles jaotises kirjeldatakse eelprinditud paberi laadimist kopeerimisel/printimisel ühele küljele. Kahepoolsel kopeerimisel/printimisel eeltrükitud paberile laadige paber, tõlgendades selle jaotise näited paberi külje asetuse suuna kohta vastupidiselt.
Trükkimise tagamiseks eeltrükitud paberi õigele poolele, olenemata ühe- või kahepoolsest printimisest, võite kasutada järgmisi seadistusmeetodeid.
Määrake igal printimisel prinditava paberi tüüp: laadige paberitüüp, mis on registreeritud sättega "eelprinditud paber" olekus <Sees> valikus <Paberitüübi halduse seaded>, määrake paberitüüp ja siis printige.
Määrake igal printimisel paberiallikas: laadige paber paberiallikasse, mille korral <Paberisöödu meetodi lülitamine> on seatud suvandile<Printimise eelistus>, määrake see paberiallikas ja siis printige.
Eelprinditud paberi laadimise õige viis, kui "eelprinditud paber" on seatud suvandile <Sees> valikus <Paberitüübi halduse seaded> või kui <Paberisöödu meetodi lülitamine> on seatud suvandile <Printimise eelistus>
Paberisahtel: logoga pool jääb alla.
Paberisahtlist erinev paberiallikas: logoga pool jääb üles
Seadke <Sööturiga paljundamise kiiruse prioriteet> eelnevalt väärtusele <Väljas>.

Printimine logoga potreeasetusega paberile

Laadimismeetod oleneb logoga paberi suurusest ja kasutatavast paberiallikast.
Logoga A4 ja A5 formaadis paberi laadimine
Asetage paber paberisahtlisse logopoolega üleval või universaalsalve prinditava logopoolega all, nagu on näidatud allpool olevatel joonistel.
Paberi suund printimisel
Paberisahtel
  
Universaalsalv
Paberi suund sööturist paljundamise ajal
Paberisahtel
  
Universaalsalv
Paberi suund skaneerimisklaasilt paljundamise ajal
Paberisahtel
  
Universaalsalv
Logoga A3 formaadis paberi laadimine
Asetage paber paberisahtlisse logopoolega üleval või universaalsalve prinditava logopoolega all, nagu on näidatud allpool olevatel joonistel.
Paberisahtel
  
Universaalsalv

Printimine logoga maastikuasetusega paberile

Laadimismeetod oleneb logoga paberi suurusest ja kasutatavast paberiallikast.
Logoga A4 ja A5 formaadis paberi laadimine
Asetage paber paberisahtlisse logopoolega üleval või universaalsalve prinditava logopoolega all, nagu on näidatud allpool olevatel joonistel.
Paberisahtel
  
Universaalsalv
Logoga A3-formaadis paberi laadimine
Asetage paber paberisahtlisse logopoolega üleval või universaalsalve prinditava logopoolega all, nagu on näidatud allpool olevatel joonistel.
Paberi suund printimisel
Paberisahtel
  
Universaalsalv
Paberi suund kopeerimisel
Paberisahtel
  
Universaalsalv
6W1W-01Y