<Paljundamine>

Selles jaotises kirjeldatakse paljundusseadete määramist.
<Salvesta/muuda lemmikseadeid>
  <Funktsiooniseaded>  <Paljundamine>
Saate salvestada valiku ühe nupuga kopeerimisel sageli kasutatavaid seadeid. Võite ka nupule nime määrata. Sagedasti kasutatavate funktsioonide kombinatsiooni salvestamine
<Lemmikseadete kinnitusmenüü kuvamine>
  <Funktsiooniseaded>  <Paljundamine>
Saate valida, kas kuvada kinnitusekraan, kui kutsute välja "Lemmikseaded".
<Vaikeseadete muutmine>
  <Funktsiooniseaded>  <Paljundamine>
Saate muuta seadeid, mis on salvestatud funktsiooni <Paljundamine> vaikemääranguteks. Põhifunktsioonide menüü kohandamine
<Register Options Shortcuts>
  <Funktsiooniseaded>  <Paljundamine>
Saate salvestada/muuta režiime liirvalikuklahvidel, mida kuvatakse paljundamise põhiomaduste ekraanil. See omadus tuleb kasuks, kui tahate salvestada seadetes <Valikud> ja <Lemmikseaded> sageli kasutatavaid funktsioone.
<Automaatne sortimine>
  <Funktsiooniseaded>  <Paljundamine>
Kui selle seade väärtuseks on määratud <Sees>, siis saab masin automaatselt minna üle seadele <Sortimine (lk. järjek.)> viimistlusrežiimiks, kui originaalid asetatakse sööturisse. See on kasulik juhul, kui soovite teha originaalist mitu koopiat, sest kasutaja ei pea siis viimistlusfunktsiooni valima.
<Originaali suuna automaattuvastus>
  <Funktsiooniseaded>  <Paljundamine>
Kui selle seade valikuks on määratud <Sees>, siis pööratakse koopia kujutist automaatselt 90 kraadi võrra vastavalt paberi orientatsioonile, kui originaali orientatsioon erineb masinasse laetud paberi orientatsioonist.
<Sööturiga paljundamise kiiruse prioriteet>
  <Funktsiooniseaded> <Paljundamine>
Sööturist paljundamisel võite anda kiirusele prioriteedi täpsuse ees.
<Töö eraldaja gruppide vahel>
  <Funktsiooniseaded>  <Paljundamine>
Kui paljundate kaks või enam koopiat seadega <Grupeerimine (samad lehed)> menüüs <Viimistlemine>, saate asetada lehed iga leherühma vahele. Kui valite <Sees>, valige paberiallikas.
6W1W-0FA