Universaalsalve paberi formaadi ja tüübi määramine

Kui <Printeridraiveri seadete prior. universaalaluse jaoks> on määratud olekusse <Sees>, siis seatakse printeridraiveri seaded prioriteetseks, kui printeridraiverist pärit tööde korral määratakse paberiallikaks universaalalus.
Kui printeridraiveri seaded ei vasta universaalalusele asetatud paberi formaadile ja tüübile, võib tekkida paberiummistus või ilmneda printimistõrge.
1
Asetage paber universaalalusele. Paberi laadimine universaalsalve
Nüüd kuvatakse menüü paberi formaadi ja tüübi määramise kohta.
2
Määrake paberi formaat.
Kui kuvatav paberi formaat erineb lisatud paberi formaadist, võib paberi sisestamisel tekkida tõrge. Sisestage paber uuesti.
Kui vajutate valikul <Lemmikpaber> ja registreerite sageli kasutatava formaadi mõne nupu alla, saate selle kõigest ühe nupuvajutusega aktiveerida. Universaalsalves sageli kasutatava paberiformaadi ja -tüübi salvestamine
Standardformaadis paberi laadimisel
Kohandatud paberiformaadi sisestamine
Ümbrike asetamine seadmesse
3
Vajutage nuppu <Muuda> kuval <Paberi tüüp>.
4
Valige paberitüüp ja vajutage nuppu <OK>.
Kui laaditavat paberitüüpi ei kuvata, vajutage klahvi <Detailsed seaded>, et teha loendist sobiv valik.
Kui üksikasjaliku seadistamise kuval pole teie laaditud paberitüüpi, saate selle paberitüüpide loendisse lisada. Paberitüübi halduse seaded
Ümbriku paberitüüpi ei saa valida menüü <Paberi tüüp> üksikasjade kuvalt. Ümbriku paberitüübi valimiseks, registreerige paberitüüp kuval <Lemmikpaberi salvestus (universaalalus)>, vajutage <Lemmikpaber> 2. Kuval  vajutage nuppu, millega on seotud ümbrikupaberi tüüp  <OK>. Universaalsalves sageli kasutatava paberiformaadi ja -tüübi salvestamine
5
Vajutage <OK>.
Kui ei kuvata paberiformaadi ja -tüübi määramise menüüd
Kui kuvatakse teade, milles palutakse reguleerida paberijuhikut, kohandage paberijuhiku laiust uuesti ja vajutage nuppu <OK>.
6W1W-02A