Helide seadistamine

Seadme helitugevust fakside saatmise/vastuvõtmise korral on võimalik reguleerida. Lisaks feksihelide seadistamisele, saate määrata, kas seade annab hoiatushelisid.
See määrang on saadaval ainult 1. liini kohta (standardliin). Kasutage seda määrangut ainutl 1. liini puhul (standardliin).

Fakside saatmise/vastuvõtmise heli reguleerimine

Saate reguleerida faksi sideühenduse ja faksi edastamise/kohalejõudmise tulemuse helitugevust.
1
Valige Helitugevuse seadete klahv. Juhtpaneel
2
Reguleerige heli või määrake seade ja vajutage nuppu <OK>.
<Häire heli>
Reguleerige faksi saatmise katkestamisel või vastuvõetud faksi printimise lõpetamisel tehtavat häält. Kui te ei soovi, et ühtki häält tehtaks, liigutage valik  lõpuni vasakule välja.
<Liini heli>
Reguleerige faksi saatmisel tehtavat häält. Kui te ei soovi, et ühtki häält tehtaks, liigutage valik  lõpuni vasakule välja.

Kinnitus- ja hoiatusheli määramine

Saate eraldi reguleerida heli, mis kostab juhtpaneeli ja puuteekraani nuppude vajutamisel ning tõrkeheli, mis kostab kui seadmega on probleem. Saate määrata ka selle, kas seade teeb häält faksi mäluluku saatmise/vastuvõtmise tulemuse korral.
1
Valige Helitugevuse seadete klahv. Juhtpaneel
2
Vajutage <Muude helide seaded>.
Kui faksifunktsiooni lubavat valikut ei ole installitud (Süsteemi valikvarustus), kuvatakse valik <Volume Settings>.
3
Määrake kõik kinnitus-/hoiatushelid ja valige <Sule>.
Seaded
Kirjeldus
<Klahvi heli>
Kinnitusheli kõlab iga kord, kui vajutate juhtpaneelil klahvi või puuteekraani nuppu
<Vale sisestuse heli>
Vale sisestuse korral (nt lubatud vahemikust suurema arvu sisestamisel) väljastatav heli
<Tarvikute lisamise heli>
Tooneri lõppema hakkamisel väljastatav heli
<Origin. unustamise heli>
Pärast toimingu lõpetamist dokumendiklaasile jäänud originaaldokumendi puhul kõlav heli
<Vea heli>
Tõrke nagu paberiummistuse või töös esinenud häire korral kõlav heli
<Töö lõpu heli>
Toimingu nagu paljundamine või skannimine lõpulejõudmisel kõlav heli
<Puhkerežiimi heli>
Heli, mis kõlab, kui seade lülitub puhkerežiimile või kui seade lülitatakse välja ja <Peatoite kiirkäivituse seaded> on olekus <Sees>. (Sõltuvalt olukorrast ei pruugi seade kiirelt käivituda ja heli ei kõla.)
<Sisselogimise heli>
Õnnestunud sisselogimise korral kõlav heli
<Mälu VV/SA lõpu heli>
Heli, mis kõlab, kui faksi mäluluku saatmine/vastuvõtmine viiakse lõpule ilma vigadeta Vastuvõetud dokumentide salvestamine seadmesse (Mällu vastuvõtmine)
<Mälu VV/SA tõrke heli>
Heli, mis kõlab, kui faksi mäluluku saatmine/vastuvõtmine viiakse lõpule veaga Vastuvõetud dokumentide salvestamine seadmesse (Mällu vastuvõtmine)
4
Vajutage <OK>.
6W1W-032