Juhtpaneel

Selles jaotises kirjeldatakse juhtpaneeli nuppude nimesid ja funktsioone.

Puutepaneeli kuvar

Lisaks iga funktsiooni sätete ekraanile kuvatakse sellel kuvaril ka tõrke olekut. Puuteekraani kasutamine

Klahv [Seaded/salvestus]

Vajutage seda klahvi masina mitmete sätete (nt <Eelistused> või <Määra sihtkoht>) määramiseks. Seaded/salvestus

Numbriklahvid ([0] - [9])

Vajutage arvväärtuste sisestamiseks. Tähemärkide sisestamine

Klahv [Energiasäästurežiim]

Vajutage masina unerežiimi aktiveerimiseks. Kui seade on unerežiimis, klahv süttib. Puhkerežiimi aktiveerimine

Heledustaseme häälestuse ketas

Kasutage puutepaneeli kuvari heleduse reguleerimiseks. Heleduse suurendamiseks pöörake valimisnuppu üles ja vähendamiseks alla.

Helitugevuse seadete klahv

Vajutage ekraani kuvamiseks, kui soovite reguleerida faksiside helitugevust või häire helisignaali seadmiseks tõrke ilmnemisel. Helide seadistamine

Klahv [Loenduri/seadme teave]

Vajutage, et näha puutepaneeli kuvaril toiminguteks, nt paljundamiseks või printimiseks, kasutatud lehtede koguarvu. Samuti saate kontrollida masina seerianumbrit ja IP-aadressi ning valikuliste toodete seadmeteavet. Kopeerimise/printimise/faksi/skannimise jaoks lehtede arvu kontrollimine

Klahv [Tühjenda]

Vajutage sisestatud väärtuste või tähtede kustutamiseks.

Klahv [Stopp]

Peatab saatmistöö või printimistöö. Saatmis-/printimistööde tühistamine

Paneeli puutepliiats

Kasutage puutepaneeli kuvaritoimingutel, näiteks tähemärkide sisestamisel.

Klahv [Start]

Vajutage kopeerimise või skannimise alustamiseks.

Märgutuli Tõrge

Vilgub või süttib tõrgete (nt paberiummistuse) korral.
Kui näidik Tõrge vilgub, järgige puutepaneeli kuvaril kuvatavaid juhiseid. Paberiummistuste likvideerimine
Kui näidik Tõrge põleb pidevalt punaselt, pöörduge Canoni kohaliku volitatud edasimüüja poole.

Märgutuli Töötlus/andmed

Vilgub selliste toimingute nagu saatmine või printimine ajal. Süttib roheliselt, kui on töötlemise ootel dokumente.

Klahv [Tühistus]

Vajutage sätete tühistamiseks ja varem määratud sätete taastamiseks.

ID klahv (Sisse/välja logimine)

Vajutage seda klahvi, kui on vajalik isikuautentimine. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, vajutage väljalogimiseks uuesti seda klahvi. Seadmesse sisselogimine
6W1W-01K