Eraldi skannitud originaalide koos paljundamine (töö koostamine)

 
Isegi kui teil on liiga palju originaale, et neid koos sööturisse panna, saate skaneerida originaale eraldi ja paljundada neid dokumentide komplektina. Ühel ajal saab paljundada nii sööturi kui ka skaneerimisklaasil skannitud originaale.
1
Asetage originaal seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Paljundamine>. <Avakuva> kuva
3
Vajutage <Valikud> paljundamise põhifunktsioonide kuval. Paljundamise põhifunktsioonide kuva
4
Vajutage nuppu <Töö koostamine> <Sule>.
5
Vajutage originaalide skannimiseks.
Kui skannimine läbi saab, ilmub ekraan, mis soovitab teil skaneerida järgmine originaal.
6
Asetage järgmine originaal ja vajutage , et see skannida.
Korrake seda toimingut, kuni olete kõik originaalid skanninud.
Skannimisseadete muutmiseks vajutage <Muuda seadeid>.
Saate kasutada alltoodud funktsioon seades <Muuda seadeid>: Peate määrama vajalikud skaneerimisseaded ette, sest teisi funktsioone ei saa töö koostamise režiimil muuta.
<Koopia mastaap>
<2-poolne originaal>
<Optiline tihedus>
<Originaali tüüp>
Kui määrate <N ühele > režiimi koos töö koostamise režiimiha, ei saa te muuta seadeid <Koopia mastaap> ega <Optiline tihedus> menüüs <Muuda seadeid>.
7
Vajutage nuppu <Alusta paljun.>.
Paljundamine algab.
6W1W-040