Paljundamise põhifunktsioonide kuva

Vajutades <Paljundamine> (<Avakuva> kuva) kuvate paljundamise põhifunktsioonide ekraani.

Praegune seadeolek ja seadenupud

Kuvab seadeoleku, nagu paljundusmastaap, paberi suurus ja koopiate arv. Õigesti kopeerimiseks kinnitage kindlasti seaded. Seadete muutmiseks vajutage nuppu kuvaosa all. Põhilised paljundustoimingud
Kui vajutate <1:1>, saate teha sama suuri koopiaid kui on originaal.
Sõltuvalt koopiate arvust ja seadetest kuvatakse <Koopia näidis>, et kontrollida paljundustulemust näidiskoopia printimisega. Paljundustulemuste kontrollimine

<Seadete kontroll>

Seadeid saate vaadata loendist. Saate ka seadeid muuta. Põhilised paljundustoimingud

Vajutage sellele ikoonile, et salvestada kehtivad seaded funktsioonis <Lemmikseaded>  või muuta nuppe, mis on kuvatud . Saate ka salvestada kehtivad seaded avakuval nuppude Isiklik ja Jagatud alla.
Sagedasti kasutatavate funktsioonide kombinatsiooni salvestamine
Põhifunktsioonide menüü kohandamine
Isiklike/jagatud nuppude salvestamine

 Funktsiooni seadete nupud

Kuvab kõige sagedamini kasutatud nuppe funktsioonis <Valikud>. Seade olek on kuvatud nuppudel. Kuvatud nuppude vahetamiseks võite ka vajutada klahvi .
Kui funktsiooni, mida kasutada soovite, nupp ei ole kuvatud, vajutage <Valikud> ja valige soovitud nupp. Põhilised paljundustoimingud

<Valikud>

Kuvab kõiki funktsiooni seade nupud. Mugavuse huvides saate kuvada sageli kasutatavaid funktsiooni seade nuppe .

<Peatamine>

Saate katkestada ootel paljundustöid ja teha oma koopia kohe. Kohe kopeerimine teisi töid katkestades
Mõnda funktsiooni ei saa kasutada koos teisega. Nupud, mida ei saa valida, on kuvatud helehallidena.
Veel jäänud lehekülgede arv on kuvatud, kui osakonna tunnuse halduses on määratud lehekülgede limiit. Lisateavet osakonnatunnuse halduse ja lehekülgede limiitide määramise kohta vt Osakonna ID halduse seadistamine..
6W1W-03F