Paljundamiseks originaaldokumendi tüübi valimine

 
Saate valida koopia optimaalse kujutise kvaliteedi sõltuvalt originaali tüübist, nagu originaalid ainult tähtedega või ajakirjad fotodega.
1
Asetage originaal seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Paljundamine>. <Avakuva> kuva
3
Vajutage <Valikud> paljundamise põhifunktsioonide kuval. Paljundamise põhifunktsioonide kuva
4
Vajutage nuppu <Originaali tüüp>.
5
Vali originaali tüüp.
Teksti/foto töötlemise prioriteeditaseme reguleerimiseks vajutage <Taseme reguleerim.> , valige <Teksti prioriteet> või <Foto prioriteet>.
6
Vajutage nuppu <OK> <Sule>.
7
Vajutage .
Paljundamine algab.
6W1W-03L