ID-kaardi paljundamine

 
See funktsioon lubab teil paljundada nii ID-kaardi esi- kui ka tagakülje ühele paberilehele. See funktsioon tuleb kasuks ID-kaartide või juhilubade paljundamisel, sest ID-kaardi paigutus ja selle mõlema külje kujutiste printimisasend joondatakse automaatselt vastavalt paberi formaadile.
Aseta ID-kaart skaneerimisklaasile. Asetage ID-kaart skaneeritava poolega alla nii, et selle nurk oleks joondatud skaneerimisklaasi vasaku ülanurgaga. ID-kaardi paljundamise režiimi ei saa kasutada, kui kaart on asetatud sööturisse.
Kui sööturisse on asetatud muu originaal, ei saa te paljundamist alustada. Eemaldage originaal sööturist.
Seade <ID-kaardi koopia> saab kasutada ainult A4- või A4R-formaadis paberit.
1
Aseta ID-kaart skaneerimisklaasile, esikülg all. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Paljundamine>. <Avakuva> kuva
3
Vajutage <Valikud> paljundamise põhifunktsioonide kuval. Paljundamise põhifunktsioonide kuva
4
Vajutage nuppu <ID-kaardi koopia>.
5
Vajutage <Muuda>, valige kasutatav paber ja vajutage <OK>.
6
Vajutage nuppu <OK> <Sule>.
7
Esikülje skannimiseks vajutage .
Kui skannimine saab läbi, ilmub kuva, mis teavitab, et ettevalmistused tagakülje skannimiseks on tehtud.
8
Pöörake ID-kaart ümber, nii et selle tagakülg oleks all vajutage , et skannida selle tagakülge.
Pärast tagakülje skannimist algab printimine automaatselt.
6W1W-04F