Skannitud kujutiste kontrollimine enne saatmist (eelvaade)

 
Eelvaate menüüs saate skannitud kujutist enne saatmist kontrollida. Eelvaate menüü lehti saate ka kustutada, teisaldada või vahetada.
Originaaldokumenti ei saa enne otsesaatmise või käsitsi saatmise režiimis saatmist kontrollida isegi, kui valik <Eelvaade> on aktiivne.
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Faks>. <Avakuva> kuva
3
Määrake faksi põhifunktsioonide menüüs sihtkoht. Faksimise põhifunktsioonide kuva
4
Määrake vajadusel skannimisseaded. Faksi saatmise põhitoimingud
5
Vajutage nuppu <Valikud>  <Eelvaade>  <Sule>.
6
Vajutage .
Originaalid skannitakse ja seejärel kuvatakse eelvaate menüü.
Skannimise tühistamiseks vajutage <Tühista> või   <Jah>.
Kui kuvatakse teade <Vajutage järgmise origin. skaneerimiseks [Alusta].>
7
Skannitud kujutiste kontrollimine eelvaate menüüs.
Skannitud kujutisi saate eelvaate menüüs vastavalt vajadusele muuta.
Lehe kustutamiseks
Lehe teisaldamiseks
Lehekülgede asukohtade vahetamiseks
8
Vajutage nuppu <Alusta saatmist>.
Saatmine algab.
6W1W-050