Eraldi skannitud dokumentide üheaegne saatmine (töö koostamine)

 
Kui teil on palju originaale, mida samaaegselt sööturisse asetada, saate skannida need eraldi ja saata seejärel dokumentide pakina. Samaaegselt saab saata nii sööturi kui ka skaneerimisklaasiga skannitud dokumente,
1
Asetage esimene originaal. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Faks>. <Avakuva> kuva
3
Määrake faksimise põhifunktsioonide kuva sihtkoht. Faksimise põhifunktsioonide kuva
4
Määrake vajadusel skannimisseaded. Faksi saatmise põhitoimingud
5
Tehke valik <Valikud>  <Töö koostamine>  <Sule>.
6
Originaali skannimiseks vajutage nuppu .
Skannimise lõpule jõudmisel ilmub kuva, kus palutakse skannida järgmine originaal.
Kui asetate originaalid sööturisse, siis eemaldage pärast skannimist originaallehed väljastusaluselt.
7
Asetage klaasile järgmine lehekülg ja vajutage nuppu .
Korrake seda toimingut, kuni olete kõik originaalid skanninud.
Skannimisseadete muutmiseks valige <Muuda seadeid>.
Valikus <Muuda seadeid> saab kasutada järgmisi funktsioone. Töö koostamise režiimis ei saa teiste funktsioonide seadeid muuta. Vajalikud skannimisseaded tuleb määrata enne alustamist.
<Skaneerimise formaat>
<2-poolne originaal>
<Optiline tihedus>
<Originaali tüüp>
Teises formaadis originaalide sisestamiseks sööturisse, tehke valik <Erisuurused originaalid>. Erisuuruste originaalide koos saatmine (erisuurused originaalid)
Kui 1-poolsete ja 2-poolsete originaalide üheaegsel skannimisel on esimeseks skannitavaks dokumendiks 2-poolne originaal, tehke valik <2-poolne originaal>. 1-poolse originaali skannimisel avage jaotis<Muuda seadeid> ja keelake valik <2-poolne originaal>.
8
Vajutage nuppu <Alusta saatmist>.
Kõik skannitud dokumendid kombineeritakse üheks ja saadetakse määratud sihtkohta.
6W1W-056