Välispindade puhastamine

Pühkige printeri välispindu regulaarselt.
1
Lülitage toide välja ja eemaldage seadme toitepistik vooluvõrgust.
Masina väljalülitamine
Enne toite väljalülitamist kontrollige, kas seade on sisse lülitatud. Toite saab välja lülitada ka siis, kui seade mõnda toimingut teostab, kuid sel juhul võib toiming katkeda või andmed kahju saada.
2
Pühkige seadme välispinnad puhtaks.
Niisutage pehme lapp veega või nõrgatoimelise puhastusvahendiga, väänake lapp kuivaks ja pühkige seadme välispinnad üle.
Enne jätkamist oodake, kuni pinnad on kuivanud.
3
Ühendage toitepistik seinakontakti ja lülitage toide sisse.
Masina sisselülitamine
6W1W-0H1