Dokumendiklaasi puhastamine

Kui skaneerimisklaas on määrdunud, siis ei saa originaale selgelt skaneerida ning originaali formaadi määramine ei pruugi õnnestuda.
1
Lülitage toide välja ja eemaldage seadme toitepistik vooluvõrgust.
Masina väljalülitamine
Enne toite väljalülitamist kontrollige, kas seade on sisse lülitatud. Toite saab välja lülitada ka siis, kui seade mõnda toimingut teostab, kuid sel juhul võib toiming katkeda või andmed kahju saada.
2
Avage Sööturi/dokumendiklaasi kaas.
3
Pühkige Sööturi/dokumendiklaasi kaas tagakülge ja dokumendiklaasi.
Niisutage pehme lapp veega, väänake lapp kuivaks ja pühkige seadet. Enne jätkamist oodake, kuni pinnad on kuivanud.
Kui te ei saa mustust eemaldada
Niisutage pehme lapp nõrgatoimelise puhastusvahendiga, väänake lapp kuivaks ja pühkige seadet. Seejärel pühkige seadet pehme, kuiva lapiga.
4
Sulgege Sööturi/dokumendiklaasi kaas kaas ettevaatlikult.
5
Ühendage toitepistik seinakontakti ja lülitage toide sisse.
Masina sisselülitamine
6W1W-0H2