Faksi saatmise funktsioonide piiramine

Faksiteadete saatmisele saate seada mitmesuguseid piiranguid, et vältida saatmistõrkeid või info lekkimist kolmandatele isikutele. Nende sätete muutmiseks on vaja administraatoriõigusi.

Faksinumbrite kinnitamine enne saatmist

Valimisvigade vältimiseks saate määrata, et kasutaja peab enne faksi saatmist faksinumbri kaks korda sisestama. Seda seadet saate konfigureerida ka seadmeadministraatori õigustega.
  <Funktsiooniseaded>  <Saatmine>  <Faksi seaded>  <Sisestatud faksinumbri kinnitus>  <Sees>  <OK>

Arvutist fakside saatmise piiramine

Saate kasutajatel keelata arvutist faksimise.(Fakside saatmine arvutist (Arvuti faksifunktsioon)). Seda seadet saate konfigureerida ka seadmeadministraatori õigustega.
  <Funktsiooniseaded>  <Saatmine>  <Faksi seaded>  <Luba faksidaiverist saatmine>  <Väljas>  <OK>

Faksisihtkohtade kinnituskuva kuvamine

Saate seadistada masina nii, et enne faksi saatmist kuvatakse ekraanil saatmise kinnituskuva. Nii saate vältida saatmisel tehtavaid vigu
  <Funktsiooniseaded>  <Saatmine>  <Faksi seaded>  <Saatmise kinnitamine kui kaasatud on faksi sihtkoht>  <Sees>  Select <Ainult jär. levituseks> või <Kõik>  <OK>      <Rak. sea. muudat.>  <Jah>
Valikuid <Ainult jär. levituseks> ja <Kõik> ei saa teha, kui järjestikune edastamine on keelatud (Järjestiklevituse piiramine).
Kui aktiveerite faksinumbri saatmiseelse kinnitamise funktsiooni (Faksinumbrite kinnitamine enne saatmist), ei kuvata kinnitusekraani, kui sihtkohti on ainult üks.

Järjestiklevituse piiramine

Võite piirata järjestikune edastamise funktsiooni, mille abil saavad kasutajad saata faksiteadete mitmele vastuvõtjale.
  <Funktsiooniseaded>  <Saatmine>  <Faksi seaded>  <Järjestiklevituse piiramine faksi sihtkoha kaasamisel>  <Sees>  <OK>      <Rak. sea. muudat.>  <Jah>

Logist saatmise piiramine

Saate keelata kasutajatel logist varem kasutatud adressaatide valimise. Pärast selle sätte konfigureerimist ei saa kasutajad logist varem kasutatud adressaati valida.
  <Funktsiooniseaded>  <Saatmine>  <Üldseaded>  <Piira uuestisaatmist logist>  <Sees>  <OK>
6W1W-09X